Областният управител изпрати указание на община Ловеч да коригира бланката си на заявлението за удължено работно време на заведенията

Указание да коригира бланката си на заявление за издаване на разрешение за удължено работно време с клиенти до 2 ч. на заведения за хранене и развлечения изпрати на община Ловеч областният управител Виктор Стойчев.


Заявлението за предоставяне на услугата е по образец и може да се получи единствено на място в центъра за административно обслужване на община Ловеч, като не е налично на официалната й страница и в регистъра на услуги, част от административния регистър. В областната администрация служебно е установено, че удължено работно време от кмета на община Ловеч се разрешава при определени условия, като едно от тях е заплащане на дължима такса. Размерът й е регламентиран в чл. 53, ал. 1, т. 13 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч. В заявлението обаче като основание за заплащане на таксата е посочен друг член от същата наредба – чл. 55, ал. 1, т. 16, чийто текст е несъотносим към конкретната административна услуга. Това именно несъответствие да бъде коригирано, посочва областният управител.


Указанието му е във връзка с правомощията му по реда на Наредбата за административното обслужване, според която контролът върху дейността по административното обслужване, извършвано от общинските администрации, се осъществява от областния управител.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com