Областният управител върна решение на общинския съвет в Летница

Областният управител Ирина Митева върна за ново обсъждане решение на общинския съвет в Летница, прието на заседание на 30 март.  С него се приема управлението на горските територии – собственост на община Летница да се извършва от търговец, вписан в публичните регистри според Закона за горите, въз основа на договор и възлага на Кмета на община Летница да извърши необходимите действия за избор на търговец, както и да подпише с него.
Взетото решение е незаконосъобразно в частта си, с която с изборът на търговец се натоварва кметът на общината – това е в противоречие със Закона за горите, където ясно е разписано, че правото на определяне на лицата, на които се възлага управлението на горските територии – общинска собственост е вменено на общинския съвет и не може да бъде делегирано на кмета на общината.
Пълният текст на заповедта може да се види в сайта на Областна администрация, секция „Заповеди и решения”.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com