Областният управител върна за ново обсъждане решение на общинския съвет в Ябланица

Областният управител Ирина Митева върна за ново обсъждане решение на общинския съвет в Ябланица, прието на 29 март. С него съветниците са одобрили експертна пазарна оценка, относно извършване на разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост, като е приета справедлива пазарна стойност на имот с площ от 5300 кв.м. по РП на гр. Ябланица, местност „Кръст“, като първоначална в публичния търг с тайно наддаване в размер на 29 000 лв. без ДДС. Решението е незаконосъобразно – нарушена е разпоредбата на Закона за общинската собственост. Съгласно тази норма разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки.
Към протокола е приложен и не заверен проект на акт за частна общинска собственост, в който е посочена дата на съставяне 11.03.2016 г. и данъчна оценка към момента на утвърждаване на акта – 32 727.50 лв. Тъй като към протокола не e приложено удостоверение за данъчна оценка следва да се приеме, че при приемане на решението общинските съветници е следвало да се съобразят именно с този размер.
Пълният текст на заповедта може да се види в сайта на Областна администрация, в секция „Заповеди и решения”.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com