Областният управител върна две решения на общинския съвет в Луковит Областният управител Ирина Митева върна две решения на общинския съвет в Луковит

И двете са приети на заседание на 21 декември миналата година. В едното решение общинският съвет дава съгласие за облагородяване на терен на кръстовище от регулационния и кадастрален план на с. Карлуково и превръщането му в кът за отдих и почивка при съгласие от страна на заявителя да бъде сключен договор за наем със срок до 3 години, като теренът се ползва съгласно предназначението му. Това е незаконосъобразно, тъй като се дава съгласие за сключване на договор за наем, без провеждане на търг или конкурс, както предвижда Законът за общинската собственост в тези случаи. Във второто решение общинският съвет дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване от пасище в друга селскостопанска територия на поземлен имот в местност „Бяло поле“. При приемане на решението са допуснати съществени нарушения на материалния закон и на административнопроцесуалните правила. В приетия акт липсват мотиви, тъй като не са изложени фактическите основания за приемането му, които са част от реквизитите, според Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Не е определен и срок на валидност на предварителното съгласие. Заповедите на областния управител могат да се видят в раздел „Заповеди и решения” в сайта на Областна администрация.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com