Областните управители на Ловеч и Бургас сключиха споразумение за партньорство

При посещение в областна администрация – Бургас, по-рано тази седмица областният управител на Ловеч Виктор Стойчев и колегата му Стойко Танков подписаха рамково споразумение за партньорство. Намерението е взаимно сътрудничество между двете администрации с оглед подпомагане успешното реализиране на политиките, целите и задачите им. Партньорите участват с експертна и техническа помощ, поддържат официални контакти, популяризират дейността на двете институции. Организират съвместни инициативи, срещи, обучения, кръгли маси и обмен на добри практики.


При посещението си в областната администрация в Бургас – като първа инициатива по подписаното споразумение, служителите от Ловеч се запознаха с добрите практики на колегите си и представиха своите. Акцент бе поставен върху дигитализацията на документите, чрез която се оптимизират процесите и значително се намаляват сроковете за предоставяне на административни услуги, въведена и реализирана успешно в Бургас – процес, който върви в момента в Ловеч. В Бургас софтуерът за дигитализиране и неговите функционалности бяха детайлно презентирани пред гостите, показан бе и архивът им държавна собственост. Разгледана бе още и деловодната система с функционалните възможности и номенклатури на делата.


От своя страна ловчалии представиха напредъка си по въвеждането на модела за управление на качеството CAF. Запознаха с начина си на работа в администрацията, така че обменът да бъде взаимно полезен.


В рамките на визитата в Бургас Виктор Стойчев проведе и работна среща с ръководството на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com