Областната комисия по безопасност на движението реши да се проведе пълномащабно учение за управление и справяне с последствията от настъпило ПТП

На заседание миналата седмица областната комисия по безопасност на движението по пътищата реши през септември или октомври т. г. в Ловеч да се проведе пълномащабно учение с участие на силите на Единната спасителна система, областното пътно управление, областната структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, общини и доброволни формирования. Темата му ще е осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътнотранспортно произшествие (ПТП) с пострадали. Ще се проведе в района на ж.п. прелеза до автобусната спирка на фирма „Велга“.


Комисията беше запозната с писмо с насоки от Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата за провеждането на такова учение, като беше акцентирано на рамковия план за действие за управление и справяне с последствията от настъпили пътнотранспортни произшествия – С.П.А.С.И. Той съдържа четири етапа: съобщаване за настъпило ПТП; повикване и адресиране на спасителни екипи; спасяване на пострадалите; извършване на дейности по нормализиране на движението.


Основните оперативни цели на С.П.А.С.И. са създаване на ефективна организация за координация и взаимодействие между компетентните органи за реагиране при ПТП с пострадали или усложнена метеорологична обстановка, затруднени пътни условия, затруднено и/или блокирано движение по уличната и пътната мрежа; поддържане на устойчиви връзки за оперативно уведомяване и обмен на информация при прилагането на мерки между компетентните органи; повишаване капацитета на органите на изпълнителната власт за обезпечаване на кризисния мениджмънт за справяне с последствията от настъпило ПТП или усложнена пътна обстановка чрез установяване на приоритетите на реагиране, формиране на информационния поток вътре в органите за управление и към обществеността; управление, координация и контрол на съставните части на Единната спасителна система.


Предстои заповед на областния управител за провеждане на учението с посочване на дата и участници.

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com