Областен управител върна решение на общинския съвет в Луковит

Областният управител Ирина Митева върна за ново обсъждане решение на общинския съвет в Луковит, прието на 21 април. С него съветниците дават съгласие имот с начин на трайно ползване „полски пътища” да бъде разделен на имот с проектна площ от около 2,317 дка и имот с проектна площ от около 0.271 дка, с начин на трайно ползване „Полски пътища“. С решението обаче се променя характера на собствеността на имот с проектна площ от около 0,271 дка от публична в частна общинска собственост. Възлага се на кмета на общината да проведе процедура по разделяне на имота, дадено е съгласие и за продажба на част от полски път с площ от 0.271 кв. м. При приемане на точки от решението са допуснати съществени нарушения на материалния закон и на административнопроцесуалните правила. Няма съответствие между цитираните правни основания и фактическите такива, са мотивите на областния управител, подробно описани в заповедта. Към решението не е приложена и скица-проект за делба, поради което не е надлежно индивидуализирана и частта от имота, с която се предприема разпоредителната сделка и общинският съвет няма право да приема и решение за продажбата му. Пълният текст на заповедта може да се види в секция „Заповеди и решения” в сайта на Областна администрация.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com