Областен управител върна две решения на общинския съвет в Ябланица Областният управител Ирина Митева върна за ново обсъждане две решения на общинския съвет в Ябланица от 25 ноември, съобщават от Областна администрация.

И двете са свързани с определяне на възнаграждения в Общински съвет. Едното решение не съответства на разпоредбите на ЗМСМА, тъй като приетият текст  – „За изпълнение на своите задължения – разработване и предлагане на решения по местни проблеми, запознаване с постъпилите материали в Общински съвет, обсъждане с експерти и консултанти, подготовка за заседанията на комисиите и за заседанията на Общински съвет, както и за други дейности, свързани с правомощията на общинския съветник, общинските съветници получават месечно възнаграждение в размер на 60 на сто от средната работна заплата в Общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие” е в противоречие с регламентирания в закона – „Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец – в общините с население до 100 000 души.“
Другото прието решение с което „Общински съвет определя възнаграждението на председателя в размер до 55 % от възнаграждението на кмета на общината” е незаконосъобразно тъй като не указва за каква часова продължителност на ден става въпрос. От дебатите в протокола, обаче става ясно, че се касае за непълен работен ден. ЗМСМА изрично указва: „Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината”.
Пълният текст на заповедта на Областен управител може да видите в раздел „Заповеди и решения” в сайта на администрацията.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com