Нови правила и организация за пазарния ден на Кооперативния пазар в Ловеч

Нови правила за пазарния ден на Кооперативния пазар в Ловеч влизат от 27 юли 2022 г.


Правилата се въвеждат със заповед на кмета на Община Ловеч и са съобразени с епидемичната обстановка.


Пазарният ден, който е всяка сряда, се организира в рамките на Кооперативния пазар в  по утвърдената схема, както и на ул. „Осъмска“ – за земеделски производители и търговци на плодове и зеленчуци, като това става в частта от пресечката с ул. „Ангел Кънчев“ до пресечката с ул. „Райна Княгиня“, за времето от 6,30 ч. до 14.00 часа.


Времето от 14.00 до 15.00 часа се определя за почистване на участъка от ул. „Осъмска“, върху който е организиран пазарният ден.


Въвежда се и следната организация при провеждане на пазарния ден (сряда) в условията на епидемична обстановка:


Гражданите да спазват въведената от РЗИ – Ловеч, задължителна дистанция от 1,5 м. между всички лица, които не са от едно семейство/домакинство;


Входът и изходът да се обозначат с табели с указания за спазване на дистанция и препоръка за носене на предпазна маска от всички посетители на пазара;


За всички продавачи е препоръчително да използват лични предпазни средства – маски и ръкавици; за предлаганите плодове и зеленчуци продавачите да осигурят найлонови пликове, торбички или ръкавици, с оглед намаляване риска от замърсяване на продукцията; продавачите да информират клиентите, че продуктите преди да бъдат използвани трябва да бъдат добре измити; да осигурят дезинфектанти на щандовете.


Служители па отдел „Контрол и сигурност“ и инспекторите КСПОБ от дирекция „Местни приходи“ ще  следят за реда и за спазване на противоепидемичните мерки.


Заповедта да се оповести на гражданите чрез интернет страницата на общината.


Копие от заповедта да се изпрати на началника на РУ-Ловеч за сведение.


Заповедта е на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т. 2 на Заповед № РД-01 -135/21.07.2022 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Ловеч, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето.


Бележка: Снимката е архивна.Община Ловеч, пресцентър


25.07.2022 г.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com