Нова заповед на МЗ нарежда общините да създадат организация за функционирането на кооперативни и фермерски пазари

Всяка община да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерските пазари, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващите производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител. Това разпорежда министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в своя заповед от днес, 6 април.


С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач могат да се прилагат допълнително и следните практики – разширяване на площта на фермерските пазари, поставяне на информационни табели, въвеждане на заграждения с цел предотвратяване на струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движения и други.


В заповедта се разпорежда още да се даде достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи и достъп на земеделските производители за продажба на пазара на произведената от тях продукция при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID19.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com