На 26 ноември обществено обсъждане на проекта на Правилник за работата на общинския съвет

IMG_2754Покана за публично обсъждане на проекта на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация отправи председателят Петър Цолов, съобщават от пресцентъра на Община Ловеч. Форумът ще се проведе на 26 ноември от 17 ч. в заседателната зала на община Ловеч. Мнения, предложения и препоръки, свързани с проекта на правилника, се приемат до деня на обсъждането на електронен адрес: os@lovech.bg, и в деловодството на общинския съвет. Правилникът за работата на общинския съвет се приема на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и представлява нормативен акт по силата на Закона за нормативните актове. Новият общински съвет приема нов правилник, като целта му е синхронизиране с измененията в различни нормативни актове, прецизиране и разписване на правилата на организация и работа и вътрешния ред на органа на местното самоуправление и взаимодействието му с общинската администрация, уреждане съобразно нормативни актове от по-висока степен на неуредени от тях обществени отношения с местно значение.
Решението за обществено обсъждане на проекта на правилника бе взето на заседание на временната комисия за изработването му, утвърдена на първата сесия на общинския съвет след конституирането му. То се проведе на 11 ноември, комисията е председателствана от председателя на общинския съвет Петър Цолов, членове са съветниците Данчо Заверджиев, Иво Райнов, Милко Недялков, Цветослава Димитрова, Ертан Хасан и Павлин Иванов.
Очакваните резултати от приемането на Правилника са подобряване на взаимодействието на общинския съвет с общинската администрация, органи и организации, сдружения, граждани, гарантиране на публичност и прозрачност в работата. За изработката на проекта на новия документ комисията е стъпила на скелета на досегашния правилник, съобщи председателят Петър Цолов.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com