На 18 и 19 септември ще заседават постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч

Рекордните 54 точки ще разглеждат общинските съветници в Ловеч на предстоящото заседание на 27 септември, сряда. Това става ясно от предоставените материали на постоянните комисии. Те ще заседават на 18 и 19 септември, понеделник и вторник.
Първа на 18 септември от 8.30 часа се събира Постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти с председател Виктор Стойчев. Тя ще разгледа 9 точки, между които е актуализация на капиталовата програма по бюджета на Община Ловеч за 2017 г. и избор на членове на Съвета на директорите на „ЕКО“ ЕАД Ловеч.
От 10.00 часа се Постоянната комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация с председател Димитър Димитров с 10 точки.
Пак в понеделник от 12.00 часа ще заседава Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението с председател Иван Иванов в кабинета на общинския съветник по една точка – определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Ловеч..
Следобед от 13.00 часа заседава Постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев с десет точки.
На 19 септември, вторник, от 10.00 часа в заседателната зала се събира Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт с председател Ангел Заимов, като ще разгледа рекордните 51 точки.
Голямата част от тях, над 40, са предложения за предоставяне на наследници на земеделска земя от ОПФ по КК на село Прелом, след установяване граници на имоти с признато право на възстановяване в изпълнение на ПЗР към Закона за изменение и допълнени на закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Същият ден от 11.30 часа се свиква Постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика с председател Станимир Стоянов с една точка за обсъждане – Регистриране на сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъци за Регион Ловеч“ като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.
От 14.00 часа в заседателната зала се свиква Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова.
От 15.00 часа се свиква Постоянната комисия за развитие на селските райони, земеделие и гори с председател Венцислав Петрушев, като ще заседава в кабинета на общинския съветник по 40 точки, голямата част от тях за предоставяне на наследници на земеделска земя в село Прелом.
От 15.30 часа се свиква Постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Лидия Несторова в кабинета на общинския съветник и ще една точка.
От 16.00 часа ще заседава Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов по три точки, като едната е по материали от предходното заседание и се отнася за предоставяне на имоти общинска собственост на НЧ „Бяла Анаста 2016“ Ловеч.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com