На 10 и 11 декември първите заседания на постоянните комисии на общинския съвет На 10 и 11 декември ще се проведат първите заседания на десетте постоянни комисии на общинския съвет.

Те ще разгледат внесените за обсъждане за четвъртото заседание на общинския съвет материали. По-важните точки от проектодневния им ред са план-сметката за разходите за комунални дейности за 2016 г. и размера на такса битови отпадъци, както ипредложение за вътрешна компенсирана промяна на капиталовата програма на община Ловеч. Във фокуса на вниманието на съветниците е още упълномощаване на представител на общината за участие в извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД – Ловеч, насрочено за 22 декември. Ще обсъдят и предложение за актуализиране състава на общинския съвет по наркотични вещества.
Първи ще проведат заседанието си от постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти – утре, 10 декември, от 10 ч. в заседателната зала на общината. В 10.30 ч. е заседанието на комисията по социална, демографска и жилищна политика, в 13.30 ч. на комисията по устройство на територията, общинска собственост, комунални дейности, екология и транспорт – и двете в заседателната зала на общината. В 14 ч. утре (в кабинета на общинския съветник) започва заседанието на постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението, в 15 ч.(в заседателната зала) – по икономическа политика, туризъм и приватизация, и в 16 ч. – по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество (заседателна зала).
На 11 декември от 13 ч. е заседанието на постоянната комисия за развитие на селските райони, земеделие и гори (заседателна зала). В 14 ч. същия ден съвместно заседание ще проведат комисията за децата, младежта, спорта и НПО и комисията по здравеопазване (в кабинета на общинския съветник). В 15 ч. на 11 декември пак в кабинета на общинския съветник започва заседанието на комисията по жалби и контрол на решенията на общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com