Националната кампания за пациентски политики ще бъде представена утре в Община Ловеч Проектът „Национална кампания за пациентски политики“ на Националното пациентско обединение „Конфедерация Защита на Здравето“ ще бъде представен на 09.03.2016г. от 10:00 ч. в Община Ловеч

Тъй като по време съвпада с извънредната общинска сесия, представянето е в залата във Вароша, Административна сграда Домашен социален патронаж, бл.“Вароша“.

Проектът е по тематична област „Демокрация, права на човека и добро управление“ и е одобрен и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-20014г. www.ngogrants.bg

Национална кампания се провежда в 28-те областни града в страната, като се предвижда представяне на 5-те приоритетни области пред местната власт, обществеността и местните пациентски общности.
Проектът има за цел популяризиране на здравните ни права като граждани чрез разпространение на книжка, проследяваща пътя на пациента. Брошурата е издадена съвместно с Националната здравноосигурителна каса. При провеждането на застъпническата кампания на национално ниво ще се събере информация, относно регламентиране на правата ни като потребители на медицински услуги.

Поканата е адресирана до всички заинтересовани страни, които са свързани със здравеопазването.

Същия ден , сряда, от 11.00 часа  пред община Ловеч ще се проведе уличната акция в рамките на  деня, на която ще се разпространяват печатните материали и ще се провежда анкета, чрез банери ще проследяват пътя на пациента.

Очакват се следните резултати:

Информираност по време на финансова и икономическа криза, относно здравните права;
Възможност  на  страдащите да поставят  на  дневен  ред проблемите си, които да се използват, като инструмент за застъпничество пред политиците на национално и европейско ниво;
Доизграждане връзките между уязвимите групи с пациентските общности в страната  за  защита  на  техните интереси;
Повишаване на здравната култура, информираността на обществото и интереса на медиите;  Подобряване диалога лекар – пациент – институция.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com