Нараства употребата на наркотични вещества сред младите, отчита Общинският съвет по наркотични вещества Нараства употребата на наркотични вещества сред младите и най-вече учениците, като най-масовите са чиста марихуана, смесена със синтетичен наркотик, смес с билки и синтетичен наркотик и метамфетамин – пико

18 01 16 narco 2Това е една от тенденциите в отчета на Общинския съвет по наркотични вещества и на Превантивно-информационен център. Документът бе приет на 18 януари на заседание на членовете на съвета. Водещ на срещата бе зам.-кметът Венцислав Христов, който е председател на съвета. Участие взе и кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.
Наблюдава се засилване на интереса към синтетичните наркотици и комбинацията с алкохол, както и употребата на няколко различни наркотични вещества едновременно.
За периода се отчитат 10 консултации с родители и ученици, употребяващи и злоупотребяващи с психоактивни вещества. Направени са и 237 онлайн консултации на адрес piclovech@abv.bg. Според отчета от лятото на 2014 г. постепенно се е наложила дизайнерската дрога, която измества останалите наркотици. Друга тенденция е снижаването възрастта на първата употреба, както и растящ брой на лица с употреба на инхаланти. 18 01 16 narco 1Няма данни са употреба на хероин, кокаин и магически гъби. Предполагаема тенденция е увеличаването  на болните от хепатит В и С, поява на носители на ХИВ/СПИН. Всички психиатри отказват да работят с родители на деца в риск. Само един психиатър работи по метадонова програма. На пазара на наркотици се появяват нови и непознати „легални заместители“. В Ловеч няма структури и достатъчно обучени специалисти – висш медицински персонал, който да предоставя услуги на младежи. Прави се извод, че обществото все още не е достатъчно ангажирано с проблемите  на наркоманиите.Дейностите и мерките за предотвратяване въвличането на нови хора в злоупотреба с наркотични вещества са насочени към цялото население на общинско ниво (универсална превенция). Има много трудности в тази дейност, най-вече свързани с недостатъчното финансиране. Но и с малко средства може да се постигнат добри резултати, стига да преценим реално ресурсите, да се поставят реалистични и изпълними цели, съобразени с целевата група. Не на последно място е мониторингът и оценка на процеса на реализация на тези дейности, което дава основа на по-добри и успешни  практики в областта на превенцията.

 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com