НАП Ловеч и Териториалния областен офис на Националната Служба за съвети в земеделието се срещнаха със земеделците Офис на НАП Ловеч и Териториалния областен офис на Националната Служба за съвети в земеделието проведоха съвместна среща с регистрираните земеделски стопани

За втора поредна година  Териториалния областен офис при  Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/ и офиса на НАП в гр. Ловеч осъществиха съвместна среща с регистрираните земеделски стопани от областта. Съвместната инициатива е насочена към подобряване на информираността на клиентите и на двете държавни структури – земеделските стопани. Срещата-семинар се проведе на 6-и април, със съдействието на областния управител, в зала № 101 на сградата на Областна администрация – гр.Ловеч. Семинарът протече под формата на дискусия, на която бяха разгледани темите за данъчното облагане и осигуряване на регистрираните земеделски стопани, както и възможностите за подпомагането им по схемите за Директни плащания през 2016 г. и Програмата за развитие на селските райони  / ПРСР/ 2014г.- 2020 г. От страна на НАП, лектори на семинара бяха г-н Виктор Стойчев – директор на офиса на приходната агенция в гр.Ловеч и г-жа Радосвета Коева- Главен инспектор по приходите.Те запознаха присъстващите с особеностите на облагането и осигуряването на земеделските стопани, определяне на размера на данъците и осигуровките, които дължат, условията за ползване на данъчното облекчение за  преотстъпване на данък, сроковете, начина и реда за подаване на данъчни и осигурителни декларации, както и предимствата от използване на персонален идентификационен код /ПИК/. От страна на териториалния областен офис на НССЗ на срещата присъстваха  г-н Пламен Банчев- Гл.експерт- координатор и г-жа Валентина Станева – Гл.експерт –агроном.Те представиха възможностите за подпомагане на земеделските стопани по национални програми и схемите за директни плащания през 2016 г., както и по ПРСР 2014 г.- 2020 г.   В края на срещата земеделските стопани задаваха въпроси,  свързани с конкретни казуси, неясни за тях моменти в законодателството, касаещи тяхната дейност, както и условията за подпомагането им по различните програми.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com