Младежи от 5 държави се събраха на обучение по проект съфинансиран от програма Еразъм +

2020-3-BG01-КА105-094867

19.08-26.08.2021, Lovech, Bulgaria

От 19 до 26 август 2021 година а град Ловеч що се проведе международен проект съфинансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 1, сектор „Младеж“ с регистрационен номер 2020-3-BG01- KA105-094867 и наименование “Media 4 YOU – Media Literacy for Youth“. Проектът е разработен от екипа на Народно читалище “Напредък – 1920” с. Баховица, община Ловеч, заедно с техните партньори. В него ще се включат 42 участници от пет държави, сред които са България, Турция. Северна Македония. Италия и Унгария, като всеки един от партньорите по проекта ще включи между шест и девет младежи и един групов лидер. Мониторинг по проекта ще се осъществява от Националната агенция за България (Център за развитие на човешките ресурси).

С развитието на технологиите и глобализацията медиите станаха все по-разнообразни и обществото започна да използва тези комуникационни инструменти не само за да научават новини, но и за да определят тяхната истинност. Това развитие доведе до голямо количество невярна информация. Различаването на достоверните новини се превърна в трудност за хората. Измерването на надеждността на намерената информация е оставено на човешкото самосъзнание. С встъпването в 21. век се извършват редица промени за дигитализация и модернизация на обществото. Комуникационните технологии, мобилните устройства и интернет от тогава до днес навлизат с огромна сила, оставяйки категоричен отпечатък в живота и начина на общуване при хората.

Основните цели на проекта са свързани с придобивано на умения за разпознаване на фалшивите новини и оценка на тяхната правдоподобност, откриване на информация от проверени източници, запознаване с добри практики и тяхното приложение.

Основните дейности по проекта са свързани с опознаване на програма Еразъм+ и сертификата Youthpass, използването на неформални техники за откриване но значението за използването на проверена информация, нейното въздействие и приложение, посещение на местна преса в Ловеч и разработване на нови проектни предложения.

 

 

 

 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com