Министерството на околната среда и водите издаде лиценз на зоологическата градина в  Ловеч

Министерството на околната среда и водите на 19 август 2019 г. издаде лиценз № 33 на зоологическа градина „Зоопарк – гр. Ловеч“. Това става на основание чл. 62, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие и чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1 за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини, като документът е подписан от министър Нено Димов.


Настоящият лиценз се издава на името на собственика Община Ловеч с адрес ул. „Търговска“ № 22.


Лицензът удостоверява годността на зоологическата градина за опазване на диви животински видове извън естествената им среда, чрез отглеждането и размножаването им при контролирани условия.


Срокът на валидност е до август 2024 г.


Лицензът се дава под определени условия в рамките на срока, които целят подобряване на условия на отглеждане на определени животни. Ръководството на Община Ловеч се задължава да ги изпълни в срок.


Припомняме, че от 15 юни 2013 г. зоопаръкт е без лиценз.


От друга страна този документ дава възможност зоопаркът  да разменя животни в други лицензирани зоопаркове, както в България, така и извън страната. Може да се кандидатства и по програми, които са свързани с контролирано развъждане на редки, застрашени от изчезване  видове, както и на екзотични животни.


През последните години в зоопарка са извършени действия по подобряване на хранителните дажби, храната е по-разнообразна, обновени са хладилните камери, до част от загражданията е прекарана течаща вода, ремонтирани са покривни конструкции, извършен е ремонт на механизмите за затваряне на хищниците.


Проведени са многобройни акции с доброволоци за залесяване, боядисване на пейки и почистване на парковата част. Зоопаркът се утвърди като любимо място за деца и родители с поредица събития и исторически възстановки и средновековен лагер.


В следващите месеци предстои асфалтиране на алеите на зоопарка.


Община Ловеч, пресцентър


28.08.2019 г.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com