Месечна пресконференция на Кмета на Община Троян 15.04.2021 г.

Теми, представени по време на пресконференцията:

 1. Висока инвестиционна активност отбелязва Община Троян;
 2. Изграждането на моста при бензиностанция „Лукойл“ е първата стъпка за изнасяне на транзитния трафик извън централната градска част на Троян. Усилията продължават;
 3. Местните данъци и ставки в община Троян са под средните за страната;
 4. Напредва санирането на 10 многофамилни жилищни сгради в Троян;
 5. Започва поетапното изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за временно настаняване в с. Дълбок дол;
 6. Кметът на община Троян внася Проект на Програма за демографската политика на Община Троян за периода 2021 -2023 г. на следващото заседание на Общинския съвет.
 7. Висока инвестиционна активност отбелязва Община Троян

Прогнозите за спад в проектирането и строителството като негативен икономически ефект, свързан с огромната несигурност, породена от пандемията, не се оправдаха. В рамките на една година в Община Троян са издадени 186 бр. разрешения за строеж. От тях 14 за производствени обекти, 8 – за обществено обслужване, 19 – за обекти на Община Троян, 7 – за обекти на ЧЕЗ, 4 – на мобилни оператори и 88 за реконструкции, преустройства, допълващо застрояване и други.

Видимо от графиката разрешенията за строеж ежегодно нарастват.

Сред производствените обекти най-значими са създаването на нови производствени халета за изграждане на Цех за интериорни възглавници в „КАЛИНЕЛ” ЕООД, разширение на предприятие за хранителни добавки „Фитофарма“ ЕООД в с. Орешак, обект „Складова база – строителни материали” с възложител Иван Велчевски в Калейца, разширява се и „Биоенерджи“ ЕООД в Калейца.

В рамките на годината се работи по обектите: „Разширение на цех за дървообработване“ с възложител „Лифтов 2008“ ЕООД в с. Калейца, „База за съхранение и обработка на билки – реконструкция и модернизация на съществуваща сграда, обслужващи площадкови пътища“ с възложител „Биопрограма“ ЕАД в с. Дебнево, „Разширение на работилница за пластмасови изделия“, с възложител „Рудикс“ ЕООД в гр. Троян, „Производствена сграда за нетъкан текстил и складове“ с възложител „ДКТЕКС” ООД, с. Шипково.

Интензивно се строи в най-новата бизнес зона на града – „Троянско поле“. Там се изгражда Цех за обработка и преработка на аквакултури, предимно от собствено производство, с възложител „Аквамел“ ЕООД, нови мощности в града създава познатият и предпочитан месопроизводител „Зюмбюлски“ ООД. „Балкантрейд” ЕООД   прави разширение и реконструкция на съществуваща производствена сграда за фурнировани плоскости и обслужваща сграда.

“ТОП“ ЕООД в Дебнево изгражда Фотоволтаична централа до 30кW.

Развитие има в хранителната индустрия. „Кондов екопродукция” ЕООД изпълнява разширение на хладилна камера за разфасовка и опаковка на готова продукция към млекопреработвателното предприятие   в с. Старо село.

Александър Данчев Петров изгражда малък кланичен пункт с колбасарски цех в с. Добродан. Очертава се и сериозно производството и преработката на риба с изграждане на риболюпилен комплекс и ферма за интензивно отглеждане на риба в с. Калейца, на вече споменатия възложител „Аквамел” ЕООД.

Инвестира се и в туризма. Работи се по реконструкция и разширение на любимия за много троянци хотел „Каза Арт“ с възложител „ВИЛА КАЗА АРТ“ ООД в с. Орешак. Започна ремонт и реконструкция на сектор от хотелски комплекс, собственост на „Алфарезорт термал” ООД, във вилната зона на с. Чифлик. Изграждат се нови къщи за гости.

Буквално преди дни беше въведен в експлоатация супермаркет ЛИДЛ с възложител „Лидл България ЕООД § КО.КД”. Очаква се в района да се развие цяла мрежа от магазини за търговия на дребно.

За поредна година Община Троян се явява най-големият възложител на строителство. Общината успя да привлече през годината проекти с европейско финансиране на стойност близо 19,5 млн. лв. Капиталовите разходи за годината, финансово обезпечени със средства от държавния и общинския бюджет, са за 5,8 млн. лв., а текущите ремонти за 2,5 млн. лв. Най-значимите обекти са третата клетка на депото за твърди битови отпадъци, сепарираща и компостираща инсталации, 10 многофамилни жилищни сгради, при които се цели повишаване на енергийната ефективност, основен ремонт с преустройство на блок „Г” на Поликлиника – град Троян в две социални услуги, реконструкция на улично осветление по улиците „Долно Ливаде” и „Сеновоза”, гр. Троян и др.

През последната година особен принос за повишената инвестиционна активност в общината има и Агенция „Пътна инфраструктура“, която в партньорство с Община Троян, изгражда моста при „Лукойл“ и реконструира южния и северния входове на града, и републикански път III 402.

 

 

 1. Изграждането на моста при бензиностанция „Лукойл“ е първата стъпка за изнасяне на транзитния трафик извън централната градска част на Троян. Усилията продължават

През месец март се състоя разговор между Кмета на Община Троян и Председателя на УС на АПИ Георги Терзийски за продължаване на съвместните усилия на двете институции за изнасяне на транзитния трафик на преминаващи през града автомобили извън централната градска част.

Изграждането на моста при „Лукойл“ е само първата стъпка от усилията за създаване на транзитен път.

Следващият етап е изнасянето на движението, което сега преминава през кв. „Велчевски“ на западния бряг на р. Осъм, между къщите и реката. Трасето е с обща дължина от 1080 м., разположено от металния павилион за зеленчуци (север) до включването в ул. „Васил Левски“ при бл. „Строител“ (юг) и новоизградения мост. С двата етапа – изграждане на мост и на бъдещо трасе в кв. „Велчевски“ се избягва преминаването на транзитните автомобилите през ж.п. прелезите при „Лесопласт“ и „Кози вир“ и образуването на задръствания там. Преминавайки през новоизградения мост движението ще се изнесе изцяло на източния бряг на реката и ще преминава покрай ТЕVA, Лидъл, пазара и магазин „Лайф“.

Община Троян има намерение, съвместно с АПИ, да започне работа по отчуждаване на имотите, които се използват като обработваеми земи за производство на зеленчуци за лични нужди на къщи в квартал „Велчевски“ и проектиране на пътя по западния бряг на реката. За това има сключено споразумение от 2014 г. между кмета на Общината Донка Михайлова и тогавашния председател на АПИ Дончо Атанасов.

Изграждането на обходен път на град Троян е проблем, по който са извършвани проучвания и са провеждани многократно дискусии между община и държава през близо три десетилетия назад. Проучвани са варианти за далечен западен обход и за близък източен обход на града, но реализация не се е стигнало. От извършените проучвания за изграждане на обход на града и обсъжданията с АПИ се утвърди идеята, че най-подходящ е варианта, който вече се реализира. В момента се работи по І етап, по участък 3 (пътен мост между път II-35 и път III-357). Приключи работата по участък 7 (реконструкция на южен вход) и участък 1 ( реконструкция северен вход).

С изграждането на транзитното трасе ще се избегне преминаването на транзитния поток от автомобили през центъра на град Троян по ул.“Хр.Ботев“ и ул.“Ген.Карцов“, които не са оразмерени   за тежък трафик. Значително увеличените инвестиции в индустриална зона, предполага и изграждането на удобна прилежаща инфраструктура, която да повиши интереса на инвеститорите и да улесни достъпа на работници и доставчици към нея.

Участъкът от северния вход на Троян, който в момента се ремонтира и в бъдеще ще се ползва за достъп до централната градска част.

 1. Местните данъци и ставки в община Троян са под средните за страната

В заседанието на Общинския съвет за месец април Община Троян внася анализ на ставките на местните данъци в страната. Анализът е изготвен на база на проучване на данни от общо 241 общини или 91% от общините в България. На заседанието на УС през месец март зам. председателят на УС на НСОРБ и кмет на Троян Донка Михайлова е докладвала анализа в заседание и УС го е приел единодушно. Документът е основание да съпоставим данъчната политика на Община Троян с тази на останалите общини в страната и със законоустановените долна и горна граница на данъчните ставки и да направим изводи за данъчната политика на общината в бъдеще.

През 2021 г. преобладаващата част от българските общините запазват действащите размери на данъците. Една по малка част от общините увеличават размера им.

През 2021 г. Община Троян за десета поредна година не увеличава данъчни ставки на имуществените данъци.

При данъка върху недвижимите имоти през 2021 г. 19% от общините увеличават размерите на ставките. Основните причина за това се дължат на неадекватно ниските данъчни оценки на недвижимите имоти, както и недостига на средства, чрез които общините могат да удовлетворят очакванията на местната общност от повече публични услуги и по-адекватна инфраструктура.

При данъка върху превозните средства 9% от общините увеличават размерите на данъка, отново по причина, свързана с данъчната основа – намаляващия имуществен компонент.

При данък при придобиване на имущества по възмезден начин и туристическия данък, по обясними причини, вкл. и поради кризата Ковид-19, има намаляване на случаите на увеличение на ставките, съответно до 9% и 5% дял.

При двата имуществени данъка – данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства, които определят най-голямата част от внасяните данъци от населението Община Троян, е избрала размери значително под осреднения размер. Изключение прави единствено данъка върху сделките, при който обаче само три общини в страната са под осреднения размер и Общината ни е в масовата група, в която са и още 229 български общини.

Вид местен данък Граници, съгласно ЗМДТ Осреднен размер на мин. и макс. ставка Община Троян бр. общини над осреднения р-р бр. общини, доближаващи осреднения

р-р

общини близо до минимума
1.ДНИ от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот 2,3 ‰ 2‰ 76 106 58
3,03 1,9 1
2. ДВПИ  от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество  1,55% 2% 229 0 3
2,62 1,33
3. ДПС
–  над 55 kW до 74 kW включително от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW 1,08 лв. 0,54лв. 5 34 196
1,17 лв. 0,82 лв. 0,60 лв.
над 74 kW до 110 kW включително от 1,1 до 3,3 лв. за 1 kW 2,20 лв. 1,10лв. 1 32 202
2,70 лв. 1,58 лв. 1,20 лв.
–  без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ Коеф. от 1,10 – 1,40 1,25 1,10 18 22 189
1,29 1,2 1,1
–  „Евро 3“ Коеф. от 1,00 – 1,10 1,05 1,00 39 0 194
1,08 1
–  „Евро 4“ Коеф. от 0,80 – 1,00 0,9 0,8 52 7 174
0,92 0,86 0,8
–  „Евро 5“ Коеф. от 0,60 – 0,80 0,7 0,7 61 5 167
0,73 0,64 0,6
–  „Евро 6“ и „ЕЕV“ Коеф. от 0,40 – 0,60 0,5 0,6 65 2 164
0,55 0,44 0,4
–  товарен автомобил с ТДММ над 3,5 т, но не повече от 12 т от 10 до 30 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост 20 13 46 56 129
22,58 лв. 15,04 лв. 11,04 лв.
5. ТД в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. съобразно населените места и категорията им 1,60 лв. 0,45 до 1,00 3 87 138
1,91 лв. 0,96 лв. 0,48 лв.

Данък върху недвижимите имоти

За община Троян ставката на данъка е 2‰ и не е променяна от 2008г., от когато общинските съвети определят ставките на местните данъци. Не е приемана диференцирана ставка в зависимост от задължените лица и/или различните видове имоти-жилищни и нежилищни. От таблицата е видно, че определената ставка в общината е под средната за страната за 2021г. Реалната събираемост на приходите от ДНИ по текущия облог е 75%, като за нашата община е над 78% реално събрани по облога за 2020 г., а изпълнението на текущия облог е над 80% като се включат надвнесените и прихванати суми от 2019 г..

Данък върху превозните средства

При имуществения компонент:

 • 93% от общините запазват миналогодишния размер на имуществения компонент от данъка.
 • общо четири са общините, при които стойността на данъка при имуществения компонент е в размер над осреднените законови граници. Една община е на средното равнище – 1,08 kW при двигатели с мощност 55 kW до 74 kW.
 • За община Троян са приети минималните определени в закона ставки на имуществения компонент.  

При екологичния компонент:

В Наредба №6 за определяне на местните данъци на територията на община Троян определения размер е 13 лв., което се явява под осреднения размер на минимална и максимална ставка по закон.

Реалната събираемост на приходите от ДПС по текущия облог е 77%, като за община Троян е 79,8%

Общият преглед на прилаганите размери на ДВПИ от 232 общини, позволява да бъдат групирани съобразно диапазони, в рамките на които е определен размера на ставката на данъка:

 • едва 2% прилагат ставка между 1 и 1,9%.
 • 21% от общините са определили размери между 2 и 2,4%, тук попада и община Троян с определена ставка от 2%;
 • 39% са определили размер на данъка между 2,5 и 2,9%;
 • 38% от общините са определили размер на данъка на „тавана“ от 3%.

Туристически данък

При туристическия данък, над 90 % от общините запазват миналогодишните размери.

Като цяло, предпочитаният от общините диапазон за облагане на туристическите обекти от категориите три, четири и пет звезди е в границите над 0,80 лв. до 1,00 лв., т.е. под осреднените законови стойности. В този диапазон са и определените ставки в община Троян.

Такса битови отпадъци

По-голямата част от общините -155 (64%) са избрали комбиниран вариант на основа за определяне на таксата – количество, съобразно съдовете и промил върху данъчната оценка.

Община Троян е сред общините, които са въвели принципа за заплащането за количество на база брой съдове за бизнеса и на промил за гражданите.

Останалите 86 общини (36%) не определят размер на ТБО на база количество.

С оглед на това, че по отношение на ТБО общините прилагат разнообразни подходи при определяне на размера – съобразно населеното място, в което се намира имота, съобразно вида на имота и др., за целите на сравненията спрямо предходната година е изведена величина „осреднена размер на промилите“. При тези условия средната стойност на размера на ТБО е 7,2 промила върху данъчната оценка, като минималния размер е при община Трекляно – 1,0 промила, максималния – при община Своге – 21,8 промила. В община Троян за жилищните имоти в града ставката е 3,2‰ и е значително по-ниска от средната за страната. В селата е: за с. Орешак и с. Борима 7,7‰, за останалите села 9,7‰. За нежилищните имоти ставката е 18,2‰.

На сайта на Министерство на финансите е публикувана информация за финансовите показатели на общините в Република България, от която е видно, че осреднената събираемост на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за община Троян е 79%, което е със 7,2% над средното за страната. Въпреки последиците от кризата, предизвикана от Ковид-19, община Троян постигна по-добра събираемост на данъчните приходи, в сравнение с осреднените резултати за страната.

Направеният анализ дава основание да бъдат направени следните изводи:

 1. Община Троян е сред малкото общини в страната, които успяват   да не увеличават данъчните ставки на имуществените данъци за населението и бизнеса за периода от 2011 г. насам. Увеличението на такса битови отпадъци и извършвано в години, в които е имало по-чувствителен законовоопределен ръст на основни съставни части на таксата – минималната работна заплата и на отчисленията към РИОСВ, определени от Закона за управление на отпадъците.
 2. За периода от 2011 г. насам Община Троян е провела намаления в данъчните ставки както следва:
  • През 2011г. за 2012 г. е променен размера на данъка върху превозните средства, като е намален с около 14 %.
  • През 2012 г. е намален с около 5% размера на патентния данък за 2013 г. / за дейностите, които са били на минималния размер, определен от ЗМДТ няма промяна / .
  • През 2014 г. е намален отново размера на патентния данък с 5% за 2015г. / за дейности, които са били на минималния размер, определен от ЗМДТ няма промяна /.
  • През 2017г. е променен данък за таксиметров превоз на пътници за 2018г. от 500 лв. на 400 лв.
  • За 2021г. отново е намален размерът на данъка за таксиметровия превоз на 300 лв., като размерът на намалението се финансира от държавния бюджет.
 3. Ръстът в приходите от местни данъци и ставки в бюджета на Троянска община се дължи основно на повишената събираемост. Този ръст е важен фактор за финансовата устойчивост на бюджета на общината.
 4. Напредва санирането на 10 многофамилни жилищни сгради в Троян

На провелото се днес, 15 април, публично събитие официално беше даден старт на строително-монтажните дейности за повишаване енергийната ефективност на сградата в ж.к. „Черногор“ № 16, 18, 20 („Арда, Марица, Тунджа“).

Това е втората открита строителна площадка по изпълняваните от Община Троян три проекта за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради. Финансирането е на обща стойност 4 442 935,55 лв. и се осигурява чрез ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проектите включват интервенции върху 10 сгради с общо 329   жилища и 9 партерни помещения, в част от които се осъществява стопанска дейност. Обновени ще бъдат бл. 11 -„Хисар“ и бл.12 в ж.к. „Лъгът“, бл. 2 и бл. 5 в ж.к. „Младост“, бл. „Строител“ на ул. „Васил Левски“ № 332, бл. „Машстрой 2“ на ул. „Лъгът“ № 2; МЖС в ж.к. „Черногор“ № 16,18,20 – „Арда, Марица, Тунджа“, МЖС на ул. „Христо Ботев“ № 105-107 и ул. „Тома Хитров“ № 2 “, блок „Стенето“ на ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ № 7 и блок „Балкан“ на ул. „Опълченска“ № 12.

Припомняме, че инвестиционните проекти предвиждат изпълнение на енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност на съответната сграда, в това число: топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода, подмяна на фасадната дограма, изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части, строително-монтажни дейности по конструктивно възстановяване/усилване и изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации, предписани в техническия паспорт на сградата, както и мерки за подобряване достъпа на лица с увреждания до сградите.

Ще бъдат изпълнени и останалите задължителни мерки, предписани в техническите паспорти на сградите, постигащи повече от 60% енергийни спестявания на първична енергия, свързани с ремонт на различни части на сградата – покрив, стълбищни клетки и площадки, парапети на тераси и балкони, противопожарни мерки и др.

Изпълнението на проектите стартира, през месец септември 2020 г., с подготовка и провеждане на обществените поръчки за избор на изпълнители на предвидените в проектите дейности. До момента са сключени договори за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) за осем от сградите. Поради констатирани несъответствия в представените оферти, обществените поръчки за изпълнение на СМР за сградите на ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ №7, и ул. „Опълченска“ №12 бяха повторно обявени.

Подписани са всички договори за упражняване на строителен и авторски надзор по време на строителството, както и договорите за изпълнение на мерките за публичност и визуализация по проектите.

В резултат на проведените процедури и сключените договори, дейностите по проектите ще се изпълняват от 17 бр. изпълнители, сред които има и троянски фирми – за упражняване на строителен надзор, за осъществяване на авторски надзор и за изпълнение на мерките за публичност и визуализация.

Предвижда се до края на месец май да стартира обновяването и на останалите сгради с избрани изпълнители на СМР.

Ако няма непредвидени отклонения от графика, през летните месеци (юли и август) ще бъдат започнати двете сгради, за които в момента се провеждат обществени поръчки за избор на изпълнители на СМР. Те са с най-малка разгърната застроена площ, така че по-късното им стартиране няма да повлияе върху сроковете за изпълнение на договорите и очакванията на собствениците да посрещнат Коледа и Нова година в своите обновени домове.

 1. Започва изграждане на Център за временно настаняване в с. Дълбок дол

Усилията на Община Троян за осигуряване на грижа и подкрепа за лицата в нужда продължават с изграждане на помещения за две социални услуги в с. Дълбок дол. В началото на м. май ще започнат дейности за основен ремонт и преустройство на сградата на бившето училище в селото, в което ще се приютят две социални услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за временно настаняване.

Център за временно настаняване предоставя топла храна, грижа и подслон на скитащи и бездомни жители на общината в най-студените зимни месеци. Услугата се предоставя краткосрочно. Центърът се издържа от общинския бюджет. Лицата, които имат доходи заплащат 50% от дохода си за времето на ползване на услугата. Във времето на неговата работа от 2014 г. той е дал подслон на 11 души. Първоначално центърът беше разположен в с. Добродан. Сега там е разположена услугата за дементни и той е преместен в Дълбок дол.

Неговата реконструкция ще се осъществи със средства от бюджета на общината и ще бъде на стойност около 98 хил. лв.

Центърът за временно настаняване ще разполага с две единични стаи с обща баня, стая за документи, отделен санитарен възел за персонала и приемно помещение. За всяка стая са предвидени самостоятелно легло, гардероб, шкафче за лични вещи, скрин, маса със стол и телевизор.

От приемното помещение се осъществява топла връзка с ЦГЛПР. Предвиден е и самостоятелен вход от двора на имота.

За преустройството и реконструкцията на Центърът за временно настаняване ще бъдат извършени следните строително-монтажните работи: изграждане на тухлена зидария, преградни стени от гипсокартон, окачен таван от пожароустойчив гипсокартон, фасадна и интериорна дограма, фасадна топлоизолация, покривни работи, мазачески и облицовъчни работи, настилки, бояджийски работи, полагане на нова стоманобетонна плоча върху съществуващия гредоред.

Ще бъдат изградени ел. захранване, сградна силова и осветителна ел. инсталации, мълниезащита и заземление, система за пожароизвестяване, структурно окабеляване (интернет, видеонаблюдение, сестринска система). Ще се изградят нови ВиК и отоплителни инсталации, както и покривно отводняване.

Върху външното прилежащо пространство ще бъде положена тротоарна настилка и ще се обособи малък паркинг за автомобили с 4 места.

След проведените обществени поръчки фирма „Билдинг груп -2000“ от гр. Кнежа е избрана изпълнител на строително-монтажните работи, авторският надзор е поверен на троянците от „Троянарх“ ЕООД, а строителния надзор ще се извърши от пловдивската фирма „Кима Консулт“ ЕООД.

 1. Кметът на община Троян внася Проект на Програма за демографската политика на Община Троян за периода 2021 -2023 г. на следващото заседание на Общинския съвет.

Сред планираните дейности са безвъзмездно предоставяне на терени – общинска собственост на млади семейства за изграждане на жилища, увеличаване с 50% на размера на еднократните помощи за раждане на деца, осигуряване на възможност за обезпечаване на всички заявени инвитро процедури чрез финансиране от общинския фонд

Кметът на община Троян внесе в Общинския съвет Програма за демографската политика на Община Троян за периода 2021 – 2023 г. Изготвянето ѝ е наложено от необходимостта да бъдат намерени бързо точните решения за справяне с общия за цялата страна демографски проблем, от който Община Троян не прави изключение.

Демографската политика е сред важните приоритети, заложени в Управленската програма на Кмета на община Троян. Подготвената програма отразява провеждането на целенасочена и последователна политика, обединяваща усилията на местните органи на властта, всички институции и структури на гражданското общество.

Тя формулира приоритетните направления и задачи в областта на демографската политика на община Троян до 2023 г., насочени към забавяне темповете на намаляване на населението с тенденция за стабилизирането му в един по-дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост и квалификация, способности и умения.

Направеният в документа анализ сочи, че текущата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниски нива на раждаемост и високи нива на обща смъртност. Въпреки че, според официалните статистически данни демографските, социални и икономически процеси в община Троян не правят изключение от тези в останалите общини от областта, и дори по определени показатели се оказват по-благоприятни, фактите будят тревога и налагат незабавен анализ на проблемите в тази област и изясняване на възможностите за тяхното решаване.

Обект на общинската програма е цялото население на общината. Тя отчита особеностите и специфичните потребности, характерни за всички фази на човешкия жизнен цикъл (младост, трудоспособна възраст и пенсионна възраст). Всяка от възрастовите групи заема определено място и изпълнява своя роля както в социално-икономическите отношения, така и в отношенията между поколенията.

Пет са основните направления, в които ще бъдат прилагани мерки: насърчаване на раждаемостта, чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, намаляване на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст, адаптиране на социалните системи към демографските промени, подобряване на общата демографска информираност и сексуално – репродуктивна култура на населението, подобряване на качеството на живот в общината.

Голяма част от планираните дейности са насочени към подкрепата на млади семейства – увеличаване с 50% на размера на еднократните помощи за раждане на деца, осигуряване на възможност за обезпечаване на всички заявени инвитро процедури чрез финансиране от общинския фонд, безвъзмездно предоставяне на терени – общинска собственост на млади семейства за изграждане на жилища. От последната опция могат да се възползват и фирми за изграждане на ведомствени жилища.

Не на последно място по важност са осигурените гаранции, че всяко дете от общината ще има достъп до детски ясли, детски градини, предучилищни форми на обучение и услуги за отглеждане и възпитание. Отбелязано е приетото за 2021 г. намаляване с 33 % на таксите за посещение на детска градина на децата, подлежащи на задължително обучение (4-6 години).

Ще бъде запазена цената от 1,20 за тристепенно хранене в Детска млечна кухня, чрез дофинансиране от общинския бюджет, а като непосредствен ангажимент изпъква грижа за подобряване на храненето в детските градини, чрез осигуряване на екологично чисти плодове и зеленчуци собствено производство.

Предвидено е създаване на обединено хранене в училищата по модела на храненето в детските градини и въвеждане на биопродукти в храненето на учениците.

Важен акцент е кадровото обезпечаване на троянските лечебни заведения чрез осигуряването на финансова подкрепа (стипендии) за обучение на млади лекари и медицински сестри и съставянето на пакет от преференции за медицински специалисти, готови да започнат работа в болниците в общината. Търсят се възможност за кадровото укрепване на АГ-отделението в МБАЛ с лекари-специалисти и акушерки чрез провеждане на срещи във висшите училища със студенти, които биха проявили интерес към започване на работа в общинската болница.

Програмата предвижда МБАЛ – Троян да получи подкрепа за подготовката на проект с европейско финансиране за подобряване на материалната си база и медицинско оборудване по Плана за възстановяване и устойчивост.

Приоритет   е поддръжката на динамичен модел на професионално образование, основано на нуждите на местния бизнес, като неефективните и неприложими специалности ще отстъпят място на нови, актуални професионални паралелки, съобразени с потребностите на пазара на труда. Ще продължи и подкрепата за оборудване на STEM кабинети във всички училища на територията на общината.

Подобряването на качеството на живот в общината също е заложено сред приоритетите на Програмата, като за целта е планирано изграждане и реконструиране на паркове и детски площадки, ежегодно нарастване на средствата за култура и спорт с по 10% и изграждане на Многофункционална спортна зала.

В социалната сфера тенденцията е не само да се осигури устойчивост на създадените социални услуги, но и надграждането им чрез изграждане на нова материална база и предоставяне на допълнителни социалните услуги, включително на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, (вкл. с тежки множествени увреждания) с капацитет 30 места, дневна грижа и осигуряване на заместваща грижа в гр. Троян, Център за грижа за лица с умствена изостаналост гр. Троян с капацитет 15 места, Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол с капацитет 15 места.

Траен е и ангажиментът на общинското ръководство за осигуряване на качество на живот във всички населени места на общината, посредством запазването на висок ръст на капиталовите разходи в селата.

Подготвената от общинска администрация програма се стреми да предложи максимално ефективни решения във всички сфери на обществения живот, за да бъде постигнато задържане и промяна на негативните демографски процеси. Програмата трудно би постигнала целите си без провеждане на адекватна държавна политика, която да осигурява еднопосочност в усилията на държавата и общините. Истински положителен ефект и трайни резултати може да има само при активно партньорство между общинските структури, държавните институции, работодателите и структурите на гражданското общество.

 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com