Маринова представя управленската си програма през януари Кметът обяви ежеседмични пресконференции за медиите, организира веднъж месечно техни срещи с културните институти, съобщават от пресцентъра на Община Ловеч.

23 11 2015 02Всеки понеделник в 13 ч. кметът на община Ловеч ще провежда пресконференция за медиите. Това обеща днес на първата си официална среща с журналистите след встъпването в длъжност Корнелия Маринова. Тя пое още ангажиментът всеки последен понеделник на месеца медиите да бъдат запознавани с всичко случващо се в културните институти в града лично от техни представители.
Кметът получи цветя от името на Дружеството на журналистите в Ловеч. Успех и повече прозрачност в работата, пожела председателят на дружеството Стела Бочева.

Маринова представи и управленския си екип пред медиите. Ето какво казаха тя и тримата й заместници:

Корнелия Маринова: Представяме Програмата си за управление през януари

Ще представим управленската си програма за мандата в сроковете, които поставя ЗМСМА – до края на януари, макар че имаме готовност и по-рано да направим това. В нея ще намерят място всички неща, които поех като ангажименти по време на кампанията – откритост и прозрачност, сигурност и ред, подобряване на инфраструктурата не само в Ловеч, а и в населените места, развитие на туризма и активна реклама на община Ловеч с акцент и върху присъствието й в интернет. Икономическото развитие и стимулирането на инвестиционните намерения в Ловеч до голяма степен са свързани с усещането за сигурност и предвидимост, нещо, което ще опитваме с общи усилия и с участието на гражданите да подкрепяме в нашата работа.
Подготвяме създаването на работна група, която да направи анализ на структурата до момента. Много е важно да се види доколко дадените позиции са функционално натоварени. На базата на този анализ ще се изготви една структура. Не мога да говоря за персонални промени в състава на дирекциите, преди да сме сме обсъдили и приели структурата и числеността на общинската администрация в общинския съвет. Като вземем предвид всички обстоятелства, в това число и междинното звено, което много сериозно е закрепено в сегашната структура като дирекция „Проекти и програми“, която задължително трябва да остане в състава на структурата, най-вероятно ще я внесем на заседанието през януари. Много важно е да се види и каква е експертизата на хората и как на практика те работят. Така че функционалният анализ е важен, но е важно и това време, през което всеки един да има възможността да покаже тази експертиза, да се докаже с работата си.
В момента се правят два одита, резултатите от тях ще бъдат оповестени още до края на ноември, това е информацията от Сметната палата, те са с различен предмет. Правят се още два – единият за разходване на местните такси и цени на услуги за четиригодишен период назад, а другият за управление на бюджет 2015. Резултатите от тях ще бъдат оповестени през февруари. Ще бъдем включени през 2016 г. по плана на Сметната палата за цялостен одит. В момента тече и данъчна ревизия за установено от НАП несъответствие по отношение на ДДС, неначислено във фактури, свързани с депониране на отпадъците. Имаме и сериозна преписка с ДАНС по отношение на прилагането на Наредбата за местните такси и цени на услуги във времето, когато тя е била отменена от ВАС.
Ситуацията не е лека, но се опитваме крачка по крачка да нормализираме състоянието на работа в общината.

Цветан Георгиев: Вече имаме финансови корекции по проекти, ще се борим за всеки лев

Основно за нас е разкриването на работни места и повишаването качеството на живот на населението. Гражданите се надяват да стимулираме сериозни инвестиции на територията на общината. И общинската администрация следва да предприеме действия да бъдат приоритет фирмите, които работят в общината, да се работи приоритетно за бизнеса с цел по-бързо и по-успешно стимулиране на тяхната дейност.
За общинската собственост – има резерви предимно в земеделските земи. Приходите биха се увеличили от наем на земеделски земи и по-добро управление на съществуващата собственост на община Ловеч чрез предоставяне под различни форми на бизнеса.
Местните приходи вървят в добър порядък на изпълнение, очаква се преструктуриране най-вече по отношение структурата на персонала с цел по-добра обработка, клиентите да са доволни.
Притеснен съм за бюджета, очакват се сериозни разплащания от общината по редица проекти, има и необезпечени финансово договори, които следва да разплатим. Има няколко рискови проекта, има и няколко наложени финансови корекции по един от проектите след проверка на ОСЕС. Имаме проблеми с един от изпълнителите, има още забележки, те не се отстраняват и притеснението е, че ще последват още финансови корекции –тоест средствата по определени позиции и видове строително-ремонтни работи ще останат за сметка на общината. Това товари общия бюджет. Средствата, които чакаме да обезпечат плащането по договора за укрепването на свлачището, няма да дойдат, те са малко над 800 хил. лв с ДДС и също ще останат за сметка на общината. Поставяйки ги едно върху друго, сумите стават драстични и бюджетът вече става рисков.
Много притеснително е също, че няма да бъде финансиран договорът за рекултивация на старото сметище за 2,3 млн. лв. Необезпечен със средства е и договорът за реката (почистване на коритото), той е за над 1,6 млн. лв, в него има клауза, според която ние плащаме до средствата, осигурени по бюджета за тази година – около 150 хил. лв, останалите средства ги търсим или имаме възможност да прекратим договора. Това е един необходим проект, но пък няма как със собствени средства да го извършваме.
Като цяло бъдещата политика по отношение на бюджета, по изпълнението и по инвестиционната програма ще е следната – работим изключително с привлечен финансов ресурс, като използваме всички видове източници на финансиране. Идеята е собствените средства да се използват предимно за оборотни средства и средства за изготвяне на инвестиционни проекти. Прекалено са малко собствените приходи, и от капиталовата програма на централния бюджет, за да можем да работим на директно строителство.
Община Ловеч разполага със сериозен ресурс от проекти – шест проекта вървят по новата мярка, приоритетно ще се изпълняват някои от тях. Възможно е да получим финансова корекция и заради изоставането срока на проекта за зоопарка. Тя може да бъде в размер от 16 хил. до 100 хил. лв.
Очакваме все пак да спасим тези финансови корекции. Тук има добри професионалисти, които работят. Бъдете сигурни, че ще се борим за всеки лев.

Ивелина Радевска: Засилваме контрола върху издаването на удостоверения и незаконното строителство

Като цяло в ресора устройство на територията много неща ще бъдат подобрени. В тази дирекция се издават повечето от удостоверенията, които са важни в града. Ще бъде засилен контролът върху издаването на тези удостоверения, в дирекцията ще бъде завишен и контролът върху незаконното строителство.
Ще подобрим връзките между отделните структури в общината.
По отношение ремонтите на улиците и пътищата – приключи основният ремонт на улици в селата Пресяка, Соколово, Дойренци, Слатина и Радювене. До края на годината ще приключи основният ремонт на ул. „Отец Паисий“ в кв. Дикисана, там забавянето е поради изграждане на подземен колектор за електро- и съобщителни мрежи. Приключи и основният ремонт на общинската пътна мрежа в участъците Горан – Владиня и от пътя Ловеч – Севлиево за Къкрина. От текущия ремонт на улиците и пътища е завършен ремонтът на настилката със студена смес, остава да се изпълни и ремонтът с топла асфалтова смес.
До края на годината ще бъде завършен кварталният клуб в кв. „Уста Колю Фичето“. На 85 % е изпълнен ремонтът на общински сгради и площи, завършването е планирано да стане до 10 декември.

Венцислав Христов: Обезопасяваме всички учебни заведения

Предстои прилагане на новия Закона за образование, който ще промени в голяма степен образователната система както в България, така и в нашата община. От сега ще започнем да работим за това община Ловеч през следващата година от 1 август да има готовност да прилага новия закон. Ще се засилят предвид обстановката в Европа дейностите по превенция сигурността на децата, предстои среща със съответните институции за обезопасяване на всички учебни заведения на територията на община Ловеч.
Здравеопазването също е тежък ресор. Водят се разговори, сега в момента се изготвя здравната карта, за да могат всички граждани на община Ловеч да получат съответното здравеопазване. На територията на община Ловеч има по официални данни 2000 неосигурени лица. Ще се преразгледа и училищното здравеопазване, за да бъде оптимизирано.
В сектора култура – многото културни събития, които има в Ловеч, ще бъдат прецизирани, ще бъдат възстановени стари и позабравени. Това ще стане с приемането на новия културен календар.
В туризма – сектор, който има много място за развитие, трябва да направим така, че община Ловеч да излезе на картата на България, ако може, не само на нея.Със затварянето на Крушунските водопади туристическият поток към Ловеч е спрял. Което дава на хората, занимаващи се с туризъм, ясен знак, че Ловеч се явява някаква дестинация, свързана с Крушунските водопади, а не самостоятелна. Трябва да направим така, че Ловеч да стане самостоятелна туристическа дестинация с всичките културни и исторически забележителности, които има.
Социалните услуги – има разкрити много, ще огледаме в кои има проблеми, ще ги решим и ще работим за разширяване на тази дейност.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com