Към областния управител се учреди обществено-консултативен съвет за училищни политики

На учредително събрание днес бе създаден обществено-консултативен съвет за училищни политики към областния управител. Инициатор е председателят на ученическия съвет на СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен, Йохан Георгиев.


Участваха представители на ученическите съвети в осем средни училища в област Ловеч, дали положително становище по време на работна среща с Регионалното управление на образованието (РУО) – от Априлци, Ловеч, Тетевен, Троян, с. Черни Осъм и Ябланица.


Основната цел на съвета е участие в управлението на образованието чрез реализиране на ученически политики на областно ниво, сътрудничество и обмяна на добри практики между учениците, защита на правата и интересите на учениците, организиране на извънучилищни дейности с общественозначим характер, обучения, тренинги.


Предстои изработване на правилник за дейността на съвета и приемане на план за действия за настоящата учебна година. Те ще бъдат приети на следващото заседание в края на ноември, като тогава ще бъде избрано и ръководство. Проектоправилник ще предложи Йохан Георгиев, който с координиращата роля на и.д.началника на РУО Иваничка Буровска ще бъде обсъден от учредителите в група в платформата „Тиймс“. По същия начин и с координацията на областната администрация ще бъде съгласуван и планът за дейностите, първите от които учениците очертаха още днес.


Обществено-консултативният съвет за училищни политики е отворен, изтъкна областният управител, искрено се надявам, че ще успеем да запалим и останалите учебни заведения на територията на областта да се включат. Инж. Светослав Славчев поздрави младите хора, готови да работят за разчупване на стереотипите на ученическото самоуправление, и заяви пълна готовност за съдействие в инициативите им.

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com