Корнелия Маринова участва в общите събрания по населени места за избор на обществени съвети Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова ще вземе участие в част от общите събрания по населени места за избор на обществени съвети, които започват днес

Тя се включи в първото събрание в село Тепава, насрочено за понеделник, от 10 часа. Както е известно, със заповед  № 1857 от 23.12.2015 г. кметът на Общината нареди да се свикат общи събрания в 11  населени   места на община Ловеч. Събранията са за местата, където има кметски наместници.  Съгласно решение на Общинския съвет в Ловеч, съветите са от по трима души за населено място.
В останалите села изборът на обществени съвети ще стане със заповед на кмета на населеното място.
Изпълнението е възложено на началник отдел ГРАО, който е изготвил актуализирани списъци на гражданите с избирателни права на територията на населените места, които имат постоянен или настоящ адрес, преди определената за общо събрание дата. Това става съгласно чл.56 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление..
Организацията на събранията е възложено на кметските наместници на населените места в Община Ловеч. Методическата помощ е възложена на началник отдел АИО и главен експерт МС, които подпомагат кметските наместници да организират провеждането на общите събрания.

Графикът за събранията е следният:
1. Тепава, на 11.01.2016 г. понеделник, 10.00 ч. в Клуб в административна сграда,
2. Деветаки, на 11.01.2016 г. понеделник,13.00 ч., в Бивш ресторант на РПК
3. Стефаново, на 12.01.2016 г., вторник 10.00 ч., в Салон на читалище „Съгласие“
4. Дъбрава, на 12.01.2016 г., вторник, 13.00 ч.,  Клуб до административна сграда
5. Изворче, на 13.01.2016 г., сряда, 10.00 ч., в Административна сграда
6. Соколово, на13.01.2016 г., сряда, 12.00 ч. в Клуб на ул. „България“ № 24,
7. Брестово, на 14.01.2016 г., в четвъртък,  10.00 ч., в Салон на читалище „Пробуда 1909“, ет.1
8. Прелом, на 14.01.2016 г., в четвъртък, от 14.00 ч., в Салон в административна сграда
9. Лешница, на15.01.2016 г., петък,10.00 ч., в Салона на читалище „Христо Ботев 1925“
10. Сливек, на 15.01.2016 г., петък, 13.00 ч. в Салон в административна сграда, ет. 2
11. Гостиня, на 18.01.2016 г., понеделник,10.00 ч., в Салона на НЧ „Просвета-1927“, ет. 1.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com