Корнелия Маринова избрана за председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова бе избрана за председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Ловеч, съобщават от пресцентъра на Община Ловеч.

2.12.15 ¦¬¦-TБ¦¦¦+¦-¦-¦¬¦¦ TБ¦+TАTГ¦¦¦¦¦-¦¬¦¦ ¦-TВ¦¬¦-¦+TКTЖ¦¬2Това стана днес по време на първото заседание на сдружението за новия мандат. Предложението за нея направи кметът на община Летница д-р Красимир Джонев, член на общото събрание на участващите в сдружението общини (Ловеч, Летница и Угърчин). Заседанието премина в отсъствието на кмета на община Угърчин Станимир Йотов. Без право на глас участва и зам.-областният управител Георги Терзийски. Присъстваха още зам.-кметовете на община Ловеч Ивелина Радевска и Цветан Георгиев.
Според Закона за управление на отпадъците общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране само след създаването на регионално сдружение.
На заседанието бе решено да се изготви анализ на управлението на оператора на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин предвид изтичащия през април идната година договор с него. Коментирани бяха възможностите за кандидатстване по оперативна програма „Околна среда“ за финансиране изграждането на компостираща и сепарираща инсталация, както и за площадка за строителни отпадъци. Оповестено бе, че от депонираните тази година на Регионалното депо 30 хил. тона отпадъци една голяма част – над 8 хил. тона, са от физически и юридически лица, някои от които външни за трите общини. Затова бе решено Регионалното сдружение да обсъди на следващо заседание ще се взимат ли допълнителни отпадъци извън общинските и при какви условия.
Информацията за взетите днес решения ще бъде публикувана на интернет страниците на трите общини и предоставена на министъра на околната среда и водите и на областния управител в законовия срок от една седмица.
Второто заседание на сдружението ще се проведе на 15 декември

 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com