Комисия от читалищата в общината преразпределя неизразходените средства от субсидиите за 2015 г. Комисия, включваща представители на 31 читалища от община Ловеч, ще разпредели на заседание утре неизразходените средства от субсидиите за 2015 г. Тя е назначена със заповед на кмета от февруари т. г., съобщават от пресцентъра на Община Ловеч

През годината читалището в с. Стефаново не е осъществявало дейност и не е превеждана субсидия. Читалището в кв. Гозница не е функционирало до октомври и не е превеждана субсидия за 9 месеца. Неизразходените средства са в размер на 6072 лв, те ще бъдат разпределени между работещите читалища по решение на комисията.
Читалищата получават субсидии от държавния и общински бюджет, съгласно Закона за народните читалища. Общият размер на държавната субсидия за 2015 г. за община Ловеч е в размер на 513563 лв. Субсидираната численост за общината – 74 бройки, е определена със Закона за държавния бюджет за 2015 г.
За тази година държавният стандарт за една субсидирана читалищна бройка за народните читалища на територията на община Ловеч е 6940 лв.
В стандарта за една субсидирана бройка са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно ЗЗБУТ.
На база тези субсидии, тяхното тримесечно разпределение и собствените приходи читалищните настоятелства разработват бюджетите на читалищата.
Комисията за разпределение на годишните субсидии организира своята работа и взема своите решениясъобразно указанията на Министерството на културата относно организацията и методиката за прилагане на критериите за разпределение на субсидията за народните читалища на територията на общината в сила от 22 януари 2015 г.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com