Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова с презентация какво предстои пред кметовете през следващите 4 години Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова изнесе презентация за бъдещите задачи на кметовете през следващите четири години в светлината на новите закони и задачи

09 02 2016 pleven marinovaТова стана по време на двудневното обучение в края на миналата седмица, организирано в Плевен от Националното сдружение на общините в Република България.
Основните промени за общинското образование са в няколко направления. Преструктурират сеосновните училища в основни (1-7 клас) или обединени (1-10 клас) училища. Регламентират се центрове за подкрепа за личностно развитие (досегашните извънучилищни педагогически учреждения) и приемане на 2-годишни програми за дейност. Създават се обществени съвети към всяко училище и детска градина, като участва и представител на общината. Стартира процес на преминаване на професионалните училища от МЗХ към общините. Определя се общината за финансиращ орган на частните детски градини от 2018 г.
Като подобрения се отчитат по-голямата свобода  за разпореждане със сградите на закритите училища и правото на общините да определят такси за предучилищна подготовка в детските градини.
Остават открити редица въпроси, подчерта Корнелия Маринова, като най-важният е за реалното влияние на местната общност върху управлението на общинското образование. Неясно е бъдещето на общинското образование в малките населени места и осигуряването обхвата на децата в задължителната училищна възраст. В момента необхванати са 14%, като тенденцията е негативна, а целта е през 2020 г. процентът да падне до 11.
В презентацията бе отделено място на социалните услуги,на възможностите за оптимизиране и дейността на обществен съвет за контрол на дейностите, който е задължителен по закон. Създайте партньорства с НПО сектора, проучете възможностите за делегиране на доставчици на социални услуги, препоръча кметът на Община Ловеч. Остават за решаване въпроси като предстоящия Закон за социалните услуги, острата потребност за развитие на услугите за възрастни хора в домашна среда и други.
В областта на културата  е необходима актуализация на базата данни за статута на общинските недвижими културни паметници. Необходимо е още активно взаимодействие с читалища, масмедии, както и допълнително привличане на ресурси от фонд „Култура“ и европейските програми.
Спортът и туризмът трябва да са залегнали в Стратегията на общината за развитие на устойчив туризъм и в Плана за действие, подчерта Корнелия Маринова. Важно е да се  знае състоянието на общинските спортни бази, да се контролира тяхното отговорно стопанисване, както и безопасността на площадките в училищата. Остава открит въпросът за баланс между масов и професионален спорт – кое е по-важно за гражданите?

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com