Кметът на Ловеч Корнелия Маринова  участва във форум на жените кметове от Югоизточна Европа

Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (NALAS) организира на 6 и 7 април 2022 г. консултативна среща на Форума на жените кметове от Югоизточна Европа.


Като член на NALAS, НСОРБ бе поканено да участва и подкрепи събитието, което се проведе под домакинството на община Бар (Черна гора). Сдружението бе представлявано от Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч, и Яна Дочева от екипа на НСОРБ. Сред другите местни изборни лица, поканени да участват, бяха кметовете на Крушевац, Сърбия, Лушня, Албания, Даниловград, Черна гора и Крузеш, Молдова. Участваха и представители на националните асоциации от Румъния, Сърбия и Молдова.


Консултативната среща се проведе в три сесии, в които участниците обсъдиха основните нужди и интереси на местните власти за насърчаване по-активното участие на жените в политическия живот на местно ниво. Проведена бе дискусия относно предизвикателствата в сферата на изработването на бюджети и политики, съобразени с нуждите на жените, както и мерките за тяхното преодоляване. В края на срещата участниците обсъдиха и организацията на следващия Форум през есента на тази година, включително теми, целеви групи и дейности.


В началото на срещата екипът на NALAS представи резултатите от проучване за представителството на нежния пол в политически живот на местно ниво. От представената информация може да се заключи, че има слабо подобрение спрямо 2019 г., когато жените-кметове в ЮИЕ са 7.5%, а през 2021 са 8.3%, при средно ниво за ЕС 15%. В България жените ръководители на общини са 14.4%, като кметът на София е една от трите жени-кметове на столици в региона. Въведените в Сърбия квоти за жени са довели до положително развитие и увеличаване на процента жени в местната политика. Въпреки въведените изисквания за кандидатските листи в Албания, които следва да бъдат поравно разделени между мъжете и жените, след изборите резултатите показват, че мъжете-кметове имат превес.


В своето въвеждащо изказване кметът на Ловеч подчерта, че „Политиките за младежите, децата и семейството са в основата на устойчивото икономическо развитие на всяка общност“. Кметът Корнелия Маринова сподели, че по-активното участие на жените в местния живот е важен елемент за развитието на общността. Тя даде пример с лятната Бизнес академия за стартиращи предприемачи в Ловеч, реалзирана по проект на Фондация „Америка за България“ и в партньорство със Съвета на жените в бизнеса в България, в рамките на която първа и трета награда за проекти са връчени на представители на нежния пол.


По отношение на темата за създаването на публични пространства, съобразени с нуждите на всички,  Корнелия Маринова представи опита на общината в изграждането на нови пространствени решения и реновирането на централната градска част на Ловеч. „В изпълнение на проекта ще бъдат изградени три детски площадки за деца от различни възрасти и за деца с увреждания, както и скейт парк“, сподели кметът на Ловеч и допълни, че „това е един очакван проект“, проектиран след задълбочено проучване на нуждите на гражданите и изпълнение на ангажимент към децата и младите хора в общността.


Кметът на Ловеч посочи и успешния модел на общинския зоопарк, който е вторият по големина в България: „Това не е просто зоопарк, а пространство за възпитание, организиране на открити уроци, за отдих и разходка или за занимателни игри“.


В дискусията относно предизвикателствата пред дамите да водят успешна кариера и паралелно да отглеждат деца бяха споделени редица добри практики, сред които организиране на лятно училище за децата в Лушня, Албания, заделяне на допълнителен бюджет за изграждане на детски градини в селските райони на територията на Данилоград в Черна гора. По същата темата, г-жа Маринова сподели за приетите промени в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини. С промените се регламентира, наред с друго, организацията на работа в детските градини в неучебното време през летните месеци. Решението е прието след провеждане на предварително проучване и обсъждане с родителите на децата. По този начин родителите не се налага да търсят алтернативни грижи за децата си през летните месеци или да правят компромиси с работните си ангажименти.


Участниците постигнаха съгласие, че сред основните предизвикателства са липсата на данни и анализи за нуждите на жените, както и ясна методология за проектиране на бюджети, отчитащи техните потребности. Също така бе решено, че в рамките на следващия Форум ще бъдат представени най-успешните модели и практики в сферата на равнопоставеността, както и ще бъдат проведени дискусии относно ролята на жените за развитието на различните сектори на местната икономика.


Форумът бе създаден през декември 2019 г. и обединява жени кметове и председатели на общинските съвети от 12 държави в Югоизточна Европа с цел: овластяване и изграждане на коалиция за засилено интегриране на принципа на равенство между половете в местната политика; улесняване на възможностите за сътрудничеството и взаимодействието между жените кметове; изготвяне на  препоръки и инициативи за интегриране на принципа на равенство между половете и съобразено с равенството между половете бюджетиране на местно ниво в региона на ЮИЕ.


Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com