Кметът на Ловеч Корнелия Маринова приветства на пресконференция по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ „Полиция“

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова приветства присъстващите на встъпителната пресконференция по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ „Полиция“ – гр. Ловеч и помещения, заети от ДА „Технически операции“ – сектор Ловеч“, част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч. Пресконференцията се състоя на  21.02.2019г. /четвъртък/  в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч. Обща стойност на проекта е 722 396,51 лева, от които безвъзмездната финансова помощ: 699 596,51 лв., европейско финансиране 594 657,03 лв. и национално финансиране 104 939,48 лв. Собственият принос на партньора – ОД МВР гр.Ловеч, е 22 800,00 лв. Продължителността на проекта е до 20.06.2019 г.,  15 месеца. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОП„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. в партньорство между Община Ловеч и ОД на Министерство на вътрешните работи – Ловеч.

Кметът Корнелия Маринова каза още:

„Основната цел на проекта е да се постигне подобряване на енергийната ефективност в съществуващия сграден фонд, да удължи живота на сградите, да осигурим достъп на хора с увреждания, както и намалим  емисиите на парникови газове за подобряване на екологичната обстановка. В инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план са предвидени и 3 проекта, включващи въвеждане на енергийно ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради на обща стойност над 3 милиона лева. Два от тези проекта са в различна степен на изпълнение. Предстои подаването и оценката на проектното предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 3″“

Кметът на Ловеч подчерта още, че общината се отнася с особено внимание към проблемите, свързани с необходимостта от контрол на емисиите от вредни газове и разумното използване на природните ресурси. Заради това фокусира своето внимание и вниманието на обществото върху проблемите, свързани с енергийната ефективност и опазването на околната среда. Вече е налице повишена социална осъзнатост на факта, че всеки и всичко по един или друг начин оказва своето влияние върху околната среда.

Реализацията на проекта ще допринесе за оптимизиране на разхода на електрическа енергия и природен газ в санираните сгради, ще намалеят енергийните емисии (топлинни, светлинни и шумови), с което реално ще приложим национално и международно законодателство в областта на околната среда и използването на енергията и ще приложим държавната политика в областта на екологията и намаляване на замърсяването.

„Да си пожелаем проектните и строително-ремонтните дейности да приключат безпроблемно и в срок, и до края на годината да се поздравим със значително подобрени условия на труд в обновената сграда на Районното управление на Полицията гр. Ловеч.

На пресконференцията присъстваха старши комисар Милен Маринов, директор на ОД на МВР Ловеч, и главен  инспектор Златин Михайлов – началник РУ на МВР гр. Ловеч. Проектът значително ще подобри условията за работа на нашите служители и сърдечно ви благодарим, каза старши комисар Милен Маринов

Екипът за организация и управление на проекта се ръководи от арх. Даниела Златанова от Община Ловеч.

Изпълнителите са от „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД с управител Александър Благоев.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com