Кметът на Ловеч забранява употребата на пиротехнически изделия за предстоящите празници

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова със своя заповед от 19.12.2018 г. забранява употребата на пиротехнически изделия във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници. Забранява се използването на взривни вещества, стрелба с огнестрелно оръжие, въздушни пушки и други действия, които нарушават спокойствието или създават опасност за живота и здравето на гражданите.

Заповедта е  на основание чл. 44. ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, чл.60, ал. 1, т. 6, чл. 152, ал. 1 и ал. 3 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия, и чл. 4, ал. I от Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на Ловешка Община на Общински съвет – Ловеч

Кметът нарежда:

  1. Да не се употребяват пиротехнически изделия по смисъла на чл. 8, aл. 1 и ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия на територията на община Ловеч във връзка с предстоящите новогодишни празници.
  2. Забранява се ползването на взривни вещества, стрелба с огнестрелно оръжие, въздушни пушки и други действия, които нарушават спокойствието или създават опасност за живота и здравето на гражданите.
  3. Началникът на РУ „Полиция“ – Ловеч, да осигури присъствие и контрол от служители по време на предстоящите новогодишни празници за опазваме на обществения ред, сигурността и спокойствието на гражданите при провеждане на масови мероприятия на публични места на територията на общината.
  4. Кметове на кметства и кметските наместници да осигурят изпълнението на настоящата заповед на територията на съответните населени места.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РП „Полиция“ – Ловеч, на началник отдел „Контрол и сигурност“, на кметовете на кметства и кметски наместници на територията на община Ловеч.

Община Ловеч, пресцентър

19.12.2018 г.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com