Кметът на  Ловеч забранява брането на липов цвят без издадено актуално разрешително

Кметът на Община Ловеч издаде заповед, с която забранява брането на липов цвят без издадено актуално разрешително от насаждения и единични дървета в парковете, зелените площи, вътрешно кварталните градинки, междублоковите пространства, сервитутите на пътните артерии, алеите и други площи общинска собственост на Община Ловеч.


Забранявам кастренето, чупенето, изсичането и увреждането на липови дървета на територията на цялата община.


На нарушителите на настоящата заповед да се съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на ЗАНН.


Заповедта е връчена на служителите на отдел „Контрол и сигурност“ при Община Ловеч и на кметовете и кметските наместници на населените места в Община Ловеч за сведение и изпълнение.  Заповедта е изпратена и на Началника на РУ МВР- Ловеч за съдействие.


Заповедта е на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал.1, т.3 и 62 от Закона за лечебните растения и чл.5, т. 9 от Наредба № 1 за опазване и поддържане на общественият ред, чистотата, общественото имущество и природата на Ловешка община.


Община Ловеч, пресцентър


01.06.2022 г.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com