Кметът на Ловеч забрани брането на липов цвят без издадено актуално разрешително

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова издаде на 1 юни 2021 г. заповед, с която забранява без издадено актуално разрешително брането на липов цвят от насаждения и единични дървета в парковете, зелените площи, вътрешно кварталните градинки, междублоковите пространства, сервитутите на пътните артерии, алеите и други площи, общинска собственост на територията на Община Ловеч. Забранява се още кастренето, чупенето, изсичането и увреждането на липови дървета на територията на цялата община. На нарушителите ще се съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на ЗАНН.


Документът е на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.1. т. 3 и 62 от Закона за лечебните растения и чл. 5, т. 9 от Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на Ловешката община. Заповедта е връчена на служителите на отдел „Контрол и сигурност“ при Община Ловеч и на кметовете и кметските наместници на населените места в Община Ловеч за сведение и изпълнение. Заповедта да се доведе до знанието на гражданите чрез средства за масова информация, да се постави на видно място в общината и да се публикува на официалната интернет страница на Община Ловеч.


Община Ловеч, пресцентър


01.06.2021 г.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com