Кметът Маринова свиква общи събрания на населението в 11 населените места на община Ловеч Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова нареди със заповед № 1857 от 23.12.2015г. да се свикат общи събрания на населението в 11 населени места на община Ловеч.

Изпълнението е възложено на началник отдел ГРАО, който ще  изготви актуализирани списъци на гражданите с избирателни права на територията на населените места, които имат постоянен или настоящ адрес, преди определената за общо събрание дата. Това става съгласно чл.56 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Одобрен е образец на поканата / съобщението /, съгласно чл.57, ал. 6 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за разгласяване на населението за свикване на общо събрание. Поканата / съобщението / се обявяват от кметския наместник на таблото за обяви в съответното населено място, да се оповести по друг подходящ начин за информиране на гражданите.
Възложено е на кметските наместници на населените места в Община Ловеч да организират провеждането на Общите събрания, съгласно проекто – дневен ред. Методическата помощ е възложена на началник отдел АИО и главен експерт МС, които подпомагат кметските наместници да организират провеждането на общите събрания.
Копие от заповедта  се връчва на кметските наместници на населените места, на началник отдел АИО, на началник отдел ГРАО и главен експерт МС за сведение и изпълнение и на Председателя на Общински съвет – Ловеч и РУ на МВР Ловеч за сведение.
Графикът е следнят:
1. Тепава, на 11.01.2016 г., понеделник, 10.00 ч. в Клуб в административна сграда,
2. Деветаки, на 11.01.2016 г., понеделник, 13.00 ч., в Бивш Ресторант на РПК
3. Стефаново, на 12.01.2016 г., вторник    10.00 ч., в Салон на читалище „Съгласие“
4. Дъбрава, на 12.01.2016 г., вторник,    13.00 ч.,  Клуб до административна сграда
5. Изворче, на 13.01.2016 г., сряда, 10.00 ч., в Административна сграда
6. Соколово, на 13.01.2016 г., сряда, 12.00 ч. в Клуб на ул. „България“ № 24,
7. Брестово, на    14.01.2016 г., в четвъртък,  10.00 ч., вСалон на читалище „Пробуда 1909“, ет.1
8. Прелом, на    14.01.2016 г., в четвъртък, от 14.00 ч., в Салон в административна сграда
9. Лешница, на 15.01.2016 г., петък, 10.00 ч., в Салона на читалище „Христо Ботев 1925“
10. Сливек, на    15.01.2016 г., петък, 13.00 ч.в Салон в административна сграда, ет. 2
11. Гостиня, на    18.01.2016 г., понеделник, 10.00 ч.,в Салона на НЧ „Просвета-1927“, ет. 1.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com