Кметът г-жа Михайлова и културните институции от града обсъдиха приоритетите за следващия мандат Кметът събра представители на културните институции от града, Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата, с. Орешак и Природонаучния музей в с. Черни Осъм на чаша кафе, за да обсъдят заедно, с участието на ресорния заместник кмет г-жа Поля Димова, три основни проблема за предстоящия мандат: подготовка на мандатна програма, организация на взаимоотношенията между институциите и оптимизиране работата на Консултативния съвет по образование и култура.

„В началото на мандата исках да проведем един много откровен и искрен разговор, за това кои са предизвикателствата пред нас, какво ни предстои и как ще работим в рамките на мандата“, с тези думи г-жа Михайлова откри срещата в Община Троян. В мандат 2015 г. – 2019 г. темата „култура“ продължава да бъде сред приоритетите, които кметът поставя пред себе си и екипа на администрацията. Темата включва както създаване предпоставки за обогатяване на културния живот на града и превръщането му в по-стойностен и съдържателен, така и спазване на поетия ангажимент сумите в културния календар на общината да се увеличават, макар и с малко, всяка година.
institutions2Присъстващите единодушно приеха идеята за подготовка на програма за периода 2016 г. – 2019 г. Тези програми следва да бъдат ориентир, по който институциите да вървят и надграждат своите дейности, съобразно спецификата си. Съгласуването на програмите ще даде възможност да се изгради един цялостен културен образ на Троян, както пред жителите му, така и пред туристите.
На срещата бяха обсъдени възможностите за съвместно организиране на утвърдени фестивали и събития и нови такива. Всички се обединиха около идеята за интегриране усилията на институциите за осъществяването на качествени събития, не само с местно, но и с национално значение.
По отношение на работата на Консултативния съвет по образование и култура, бе взето решение да се промени формата му, както и да се провеждат регулярни месечни срещи за координация между институциите, по отношение на предстоящите събития. При нужда, към Консултативния съвет ще бъдат привличани допълнително и експерти като консултанти. Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“ в Община Троян

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com