Касовото изпълнение по сметка „Приходи по местни бюджети“ е със 137 103 лева повече в сравнение с миналата година Със 137 103 лева повече в сравнение с миналата 2015 година е касовото изпълнение по сметка „Приходи по местни бюджети“ в Община Ловеч

Данните са според отчета с натрупване за периода от 01.01.2016 г. до  10.02.2016 г. Цялата събрана сума е 464 485 лева (7,44%) от планираната  приходи за настоящата година, което е един добър резултат според дирекцията. Миналата година за същия период са събрани 327 382 лева. По параграфи най-голям относителен дял имат приходите от патентен данък – 28 182 лева или 31,31 % от планираните 90 000 лева. Следват приходите от данък върху превозните средства –  121 327 лева или 12,13% от планирани 1 000 000 лева. По абсолютни цифри обаче най-много средства са постъпили от такси битови отпадъци –  191 734 лева или 5,81% при планирани по бюджет 3 300 000 лева.
Най-малки суми засега е постъпила от туристически данък – 652 лева или 6,52 % от планираните 10 000 лева, и от глоби и санкции –  594 лева  или 6,60% при очаквани 9 000 лева. Припомняме, че очакваната сума по трите параграфа – данъчни приходи, общински такси и други неданъчни приходи, е общо 6 239 001 лева.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com