И фирмите без дейност подават годишни декларации Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2015 година

Те попълват отделен формуляр – образец 1010а. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Вeче почти 370 фирми от ловешкия регион са  декларирали, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.До момента в офиса на приходната агенция в  Ловеч са подадени близо 1800 декларации за облагане с корпоративни данъци, от които  1200 са подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис. Данъчните от ловешкия офис на НАП очакват да приемат около 5200 корпоративни декларации, което означава че в оставащите 17 работни дни до изтичането на крайния срок средно по 200 фирми на ден трябва да подадат годишните си декларации.
Срокът за подаване на декларациите е 31 март, като този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2015 г. Това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2016 г.
Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.
Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com