Иформационен бюлетин за периода 05-11 септември 2022 година

 

Епидемиологичен надзор

Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 04.09.2022 г. включително е 125 на 100 хил. население, при 180 на 100 хил. население за предходната седмица.  

            За периода 05.09.2022 – 11.09.2022 година включително в област Ловеч са диагностицирани 56 положителни лица, при 97 за предходния 7 дневен период.   

Диагностицираните и карантинирани като контактни лица са изолирани и поставени под карантина съгласно изискванията на Заповед №РД-01-397/17.08.2022 година на Министъра на здравеопазването.

            През периода са приложени общо 204 дози ваксина. 

Здравен контрол

За периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 33 проверки  на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр. Ловеч, гр.Тетевен, с.Бежаново, с.Ъглен, с.Торос. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба. Спазват се противоепидемичните мерки.

Извършени са 19 проверки на въведената забрана за продажба и употреба на диазотен оксид (райски газ) и пълнители за него на лица под 18 години. Проверени са детски градини, ученически общежития и училища с прилежащите им терени и тротоари на територията на гр. Ловеч, гр. Тетевен, с. Бежаново и с. Ъглен общ. Луковит. Не са установени нарушения.

В периода 15.08.2022 до 31.08.2022 година включително Министерство на здравеопазването осъществи традиционния четвърти заключителен етап на Националната АНТИСПИН  кампания.

В изпълнение на инициативата, която има за цел да насочи вниманието на обществото към проблема СПИН и да повиши  обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално предавани болести, Регионална здравна инспекция съвместно с партньори Управителите на Социални центрове и защитени жилища, доброволци от младежки БЧК и здравни медиатори, осъществи редица дейности на територията на област Ловеч:

-Здравно-образователни и информационни дейности с информиране, консултации, предоставяне на здравно-образователни материали за населението в гр. Ловеч, гр. Тетевен и гр. Троян;

-Проведени са беседи и разговор в групи по темата в ЦНСТ 1 кв. „Здравец“, ЦНСТ  2 бул. „България“ , ЗЖ „Лилавата къща“, ЦОП гр. Тетевен, ЦОП гр. Троян. В обученията общо са участвали 39 лица;

-Изготвен и предоставен здравен материал по темата на трима здравни медиатори от областта за провеждане на инициативи сред лица принадлежащи към етническите малцинства;

            – С изготвена флайър/листовка, предоставена на доброволци от БЧК за разпространение сред населението на гр. Ловеч, бе анонсирана възможност за безплатно и анонимно изследване на желаещите в лаборатория на РЗИ в дните на отворени врати –  15.08.2022 до 31.08.2022 година включително;

           На терен са проведени безплатни изследвания с бързи тестове на 11 лица и в микробиологична лаборатория на дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ Ловеч по метода ELIZA на 2 лица.

 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com