Ирина Митева: Продължавам линията на прозрачност в работата на Областен управител "Продължавам линията на прозрачност в работата на Областна администрация"

12Това декларира днес Ирина Митева, която покани в първия работен ден медиите в качеството си на областен управител. Пътищата в област Ловеч са проходими при зимни условия. През последните 24 часа съм в непрекъсната връзка с общините, Областно пътно управление, ОУПБЗН, ОДП. Следя обстановката и апелирам за повишено внимание и отговорност от водачите на пътя, още повече, че се очаква нов снеговалеж през следващото денонощие. В област Ловеч няма населени места без ток и вода, почистена е републиканската пътна мрежа, първокласните и второкласни пътища, машините вече работят на третокласната пътна мрежа, поясни Ирина Митева. По думите й Областен управител Ловеч участва активно в провеждените през 2015 г. заседания на Регионалния съвет заразвитие на Северозападния район като е представил становища по важни за развитието на региона въпроси. Тя акцентира, че в резултат на тази активност областите Ловеч и Плевен са  включени в целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони с оглед подкрепа за инвестиции и растеж в областта. Това до голяма степен е заслуга на моя предшественик д-р Мадлена Бояджиева, подчерта още Митева и допълни, че вече е представен и списък с инвестиционни проекти от област Ловеч, предложени от общините, за включване в целенасочена инвестиционна програма. През 2015 г. Областен управител участва и в заседания на Комитетите за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020, Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. През м. декември в Областна администрация е проведен търг за отдаване под наем на част от имот /салон/ за кино в сградата на Дом „Преслав“. Предстои сключване на договор със спечелилия търга през 2016 г. Когато това стане факт ще дадем и повече информация, каза още Митева пред медиите. Една от първите задачи, по която ще работи областният управител и екипа й, е организирането на среща на здравния министър Петър Москов в Ловеч. По наша инициатива и с организация от страна на Драгомир Кавалски такава доста закъсняла среща бе проведена в София в края на годината. На нея присъстваха и кметът на общината Корнелия Маринова, и прокуристът на болницата д-р Снежина Митова и д-р Тихомир Бенев като представител на борда на директорите. Именно там се пое ангажимент за среща в Ловеч с екипа на лечебното заведение, за да се търси трайно решение на проблемите, поясни Митева. По думите й отчет за дейността на ще бъде изготвен до 28 февруари и той ще бъде изпратен в МС. До 1 март ще предоставим и доклад за състоянието на администрацията. Това е наше задължение и тези документи ще бъдат, както и в момента, достъпни за всички. На срещата днес присъстваха и заместник областните управител Георги Терзийски и Драгомир Кавалски.

________

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com