Информация за епидемичната обстановка в област Ловеч по отношение надзора на нов коронавирус nCoV-2019

            Към 10.00 часа на 06.04.2020 година по данни на Информационната система за лицата под карантина-единна в цялата страна, за област Ловеч данните са следните:


·         Изтекла е 14 дневната карантина за 836 лица от началото на епидемичната ситуация и въвеждане на карантинните мерки през м.февруари;


·         В период на карантина и медицинско наблюдение са 443 лица-влезли в страната и въведени в системата от ГКПП чрез предписания за поставяне под карантина, контактни на доказани положителни за COVID-19 лица и лица, поставени под карантина от инспекторите на Регионална здравна инспекция.


·         Към същия момент медицинско наблюдение от здравните инспектори на РЗИ се осъществява на 19 лица, които не са осъществили правото си на избор на личен лекар. 


            През изминалата седмица и по време на дежурствата в съботния и неделен ден  инспекторите от дирекция „Надзор на заразните болести“ осъществиха контакт и наблюдение на 40 лица с наложена 14 дневна карантина, без избор на ОПЛ и наблюдавани от РЗИ.


            Извършени са съвместни проверки на адрес с инспектори от РУ Троян, РУ Тетевен и РУ Луковит за спазване на наложена карантина с предписания от органите на РЗИ, както следва:


          8 адреса с 8 лица под карантина от Тетевенска община;


          5 проверки на адрес на 5 лица в община Луковит;


          7 проверки на адрес с 9 карантинирани лица от гр. Троян.


          По жалба, получена чрез Министерство на здравеопазването е извършена насочена проверка в с. Бежаново. Към момента на проверката в работещите обекти се спазват нарежданията по Заповед № РД-01-0124/13.03.2020г. и допълнителните мерки, препоръчани с писмо №16-00-4/25.03.2020г. от Министерство на здравеопазването. Не се установи струпване на хора в проверените обекти и извън тях.


           Извършен е оглед на място и е оказана методична помощ на отделенията по вътрешни болести в МБАЛ Троян и МБАЛ Тетевен относно подготовката им за хоспитализация и лечение на пациенти с  COVID-19, съгласно заповед №РД-01-159/27.03.2020 година на Министъра на здравеопазването.  


За периода 28.03.2020г. – 03.04.2020г.  инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч са извършили 42 насочени проверки на обекти във връзка със спазване на Заповед РД-01-124/13.03.2020г., изм. със Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. и допълнените разпоредби и мерки от Министъра на здравеопазването. Инспекциите са извършени в следните населени места: общ. Ловеч – гр. Ловеч общ. Луковит – с. Бежаново (съвместна проверка по жалба на Д НЗБ и Д ОЗ, постъпила чрез МЗ), общ. Троян – гр. Троян, общ.Тетевен – гр. Тетевен.


Проверени са:


27 обекта за търговия с храни, от които 19 магазина за хранителни стоки, 3 обекта за търговия с плодове и зеленчуци, 1 фурна, 1 баничарница, 2 павилиона за търговия с храни, 1 магазин за алкохол и цигари; 3 обекта за хранене и развлечения – 1 ресторант, 1 бистро, 1 снек-бар; 12 обекта с обществено предназначение – 1 игрална зала, 1 фризьорски салон, 1 студио за маникюр и педикюр, 1 соларно студио, 1 хотелски комплекс, 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти и 1 ж.п. гара.


 В обектите се спазват разпоредените мерки от Министъра на здравеопазването, с изключение на:


            Баничарница на фирма ЕТ„Мейла Мочева“ в гр.Троян, ул.“Цар Калоян“ №1. По повод подадена жалба в РЗИ е извършена проверка съвместно с РПУ Троян на обекта: установи се, че баничарницата работи и произвежда закуски. На управителя на фирмата е съставен акт за установено административно нарушение на юридическо лица за нарушение на т.I.1. от Заповед РД-01-124/13.03.2020г., изм. с Заповед №РД-01-154/26.03.2020г.   


В 18 обекта за търговия с храни са дадени препоръки, във връзка с допълнителните мерки, разписани в писмо №16-00-4/25.03.2020г. от Министерство на здравеопазването за спазване на санитарно-хигиенните изисквания, а именно:  1. Задължително осигуряване на пропускателен режим на входа на обектите;

2.      Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях;


3.      Поставяне на указателни табели, даващи информация за измиването на плодове и зеленчуци преди тяхната употреба;  1. Осигуряване на индивидуални найлонови ръкавици и пликове;
  2. Почистване и дезинфекция на обектите не по – малко от 3 пъти дневно;

6.      Поставяне на указателни табели, в търговски обекти, където се очаква събиране на по-голям брой хора, указващи да се спазва дистанция както между гражданите, така и между служителите на обектите на разстояние минимум 1,5 – 2,0м, вкл. и пред търговските обекти.


 Екип от РЗИ, РЗОК и ОД МВР гр. Ловеч е извършил 12 бр. проверки в аптеки в гр. Троян и община Тетевен във връзка с Постановление №750/2020год. от 16.03.2020г. на Окръжна прокуратура гр. Ловеч.


Всички аптеки имат  издадени разрешения от ИАЛ за търговия на дребно с лекарствени продукти. В поверените обекти екипът избирателно е проверила цените на лекарствени продукти; всички са с партиден номер, срок на годност и код за верификация.


В проверените обекти няма нарушения на цените на лекарствените продукти. Лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание се продават на цени под максимална продажна цена (сравнение с Регистър на максималните продажни цени на лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание, от сайта на НСЦРЛП).  Лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание се отпускат по рецепта издадена  от лекар и се  продават на цени под и на пределна цена (сравнение с Регистър на пределните цени на лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание от сайта на НСЦРЛП).


В проверените аптеки има налични количества спирт, антибактериални гелове за ръце, санитарни материали за еднократна употреба, маски и ръкавици.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com