Информационен бюлетин РЗИ Ловеч

За периода 04.02.2019г. – 08.02.2019г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 24 проверки на обекти с обществено предназначение: 5 фризьорски салона, 8 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 8 детски заведения, 1 заведение за социални услуги за деца, 1 дом за възрастни,  и 1 в гр. Ловеч, с. Златна Панега, гр. Ябланица, с. Дивчовото, с. Добродан, с. Калейца, гр. Троян и гр. Луковит. Не са установени несъответствия с нормативната уредба.

            През изтеклия период са проверени 47 козметични продукта в 11 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност.

            В 2 от обектите в гр. Троян е установено предлагане  за продажба на козметични продукти – лак за нокти марка „Mode love”, производител Китай – 13бр. и сенки за очи марка „Meis”, производител Китай – 13бр. без етикет на български език.  Издадени са предписания за етикетиране на козметичните продукти.

            В един обект в гр. Луковит е установено предлагане за продажба на козметичен продукт – маска за коса, марка „Lorys” с непълен етикет на български език. Издадено е Предписание за етикетиране на козметичния продукт съгласно изискванията.

          В 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч е установено предлагане за продажба на козметичен продукт – стилизиращ гел за коса нотифициран в уеб базирана система за надзор на пазара на ЕС – ICSMS и получено писмо от МЗ. Издадено е Предписание за спиране реализацията на козметичния продукт, потвърдено от Заповед за унищожаване поради съдържаща се в него забранена съставка.

            Проверени са 8 химични вещества и смеси в 2 обекта. Продуктите отговарят на изискванията.

         През седмицата са извършени 27 проверки на обекти за хранене и развлечение и лечебни заведения за извънболнична помощ, за спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места по смисъла на чл. 56 от Закон за здравето – забраната се спазва. В 3 обекта за хранене и развлечение в гр. Ловеч и с. Златна Панега са издадени актове за установено административно нарушение на физическо лице за нарушение на Наредба №15/2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

            Извършени са  10 проверки на здравословното хранене на децата в кухненските блокове на детски градини в с. Златна Панега, гр. Ябланица, с. Дбродан, с. Калейца, гр. Троян и гр. Луковит и 2 проверки за здравословното хранене на учениците в гр. Тетевен и гр. Ловеч  – не са установени нарушения.

Извършени са и планови проверки по метрология и по регистрацията на 2 заведения за извънболнична медицинска помощ в гр.Ловеч. Не са установени нарушения при извършените проверки по регистрацията. Средствата за измерване, подлежащи на контрол са преминали задължителните метрологични проверки.

През отчетния период е проведено едно заседание на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност. Разгледани са четири жалби срещу болнични листи от работодател. Жалбите са насочени за повторна експертиза към съответната ЛКК.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  101 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвани пред НЕЛК са 2 експертни решения. Обжалвани пред ТЕЛК чрез Картотеката са 1 болничен лист. Изпратени са 32 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето. Проверени и заверени от лекар-експерт са 97 броя експертни решения.

          За периода 04.02.2019 – 10.02.2019година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

       Чревни инфекци

  • Колиентерит – 1сл.

– 1 сл. за гр. Априлци – бебе на 6 месеца.

  • Салмонелоза – 1сл.

– 1 сл. за гр. Троян – 81г. жена, без рискови контактни.

       Дихателни инфекции

  • Варицела – 13сл.

– 12 сл. за гр.Ловеч – ДГ „Детелина”

– 1 сл. за с.Дебнево

  • Туберкулоза – 2сл.

– 1сл. за гр.Тетевен на 38г. безработен

– 1сл. за с.Бежаново на 47г. безработен

       Вирусни хепатити

  • Хепатит С – 1сл.

– 1 сл. за гр.Ловеч

           През последната  седмица заболяемостта от ОРЗ за гр.Ловеч е 39,60 на 10 хиляди, при 115,75 на 10 хиляди  за предходната седмица. Регистрира се спадане  на заболяемостта, при средна заболяемост от ОРЗ за страната 125,13 на 10 хиляди.

Сподели
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com