Информационен бюлетин РЗИ Ловеч

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н


РЗИ Ловеч


                                                           


            За периода 20.01.2020г. 24.01.2020 г. Инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха  39 проверки на обекти с обществено предназначение: 1 фитнес зала, 8 фризьорски и козметични салони, 3 предприятия за производство на козметични продукти, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти,  10 детски градини, 9 училища и 3 ученически общежития, и 2 хотела.


            На директорите на Обединено училище „Иван Вазов“, с. Дебнево, ДГ „Зорница“, с. Торос, НПМГМ „Проф. д-р Д. Димов“ и ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ са издадени предписания за извършване на необходимите ремонтни дейности.


            През изтеклия период са проверени 26 козметични продукта в 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Във всички обекти козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.


            През седмицата са извършени 10 проверки на обекти за хранене и развлечение за спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места по смисъла на чл. 56 от Закон за здравето – забраната се спазва.


Проверени са 8 химични вещества и смеси  в 2 обекта. Химичните вещества и смеси са проверявани за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.


В рамките на Национална ПрограмаПревенция и контрол на ХИВ, туберкулоза и сексуално-предавани инфекции”, ІІ-ри етап на Национална АНТИСПИН кампания и по повод 14 февруариДен на любовта РЗИ гр.Ловеч съвместно с партньори на регионално ниво организира следните инициативи :


Здравнообразователна кампания от 03 до 28 февруари  с учащи млади хора от училища в гр. Ловеч и градовете центрове на общини обл. Ловеч. Изследвания и консултации в гр. Ловеч.


Целта на кампанията е информиране и популяризиране  начините на заразяване и предпазване от ХИВ/СПИН сред младите хора. Утвърждаване на 14 февруари катоДен на влюбенитеСвети Валентин”. Формиране на нагласи за здравословно сексуално поведение. Установяване на ХИВ статус на желаещи млади хора на в. над 16 г. и население. Партньори в кампанията са Директори на училища, медицински специалисти и Регионална библиотека гр. Ловеч.


Експерти от РЗИ гр. Ловеч със съдействието на медицински специалисти от здравните кабинети ще проведат презентации с дискусии  с ученици на в. 11-12 г.  във всички  ОУ в гр. Ловеч.


Кампанията ще стартира на 03 февруари с презентации и интерактивни обучения по темата в ОУ „Иван Хаджийски“ и СУ „В. Левскигр. Троян. Обучения с ученици на в 13-14 г.ще бъдат проведени и във всички СУ училища в градовете   Тетевен, Луковит, Ябланица, Летница и Априлци.


През целият месец февруари експерти ще информират, изследват и консултират млади хора на в. 15-17 г.  от средни училища и професионални гимназии в гр. Ловеч за  начините на заразяване и предпазване от ХИВ/СПИН, как и къде да установят своя ХИВ статус анонимно и безплатно и др. въпроси по темата.


Тематичния ден 14 февруари ще се отбележи съвместно с доброволци от регионална библиотека под формата на интерактивно заниманиеарт ателие  изработване на рамка  с форма на сърце за снимки на желаещи млади хора и граждани  Изработване на валентинки с послания. Акция от доброволци за разпространение в училища и сред население на валентинки, флайери с послания и информационни материали по темата.


Изследвания и консултации за установяване на ХИВ статус ще бъдат провеждани през целият месец февруари и на самия ден както следва:


*изследване за   ХИВ и сифилис за желаещи граждани в лаборатория на РЗИ Ловеч от 9 -1  6 ч. всеки работен ден.


*изнесен мобилен кабинет за изследвания и консултации на 14 февруари в фоайе Регионална Библиотека от 15-17 ч.       


В изпълнение на Национална програма за профилактика на хронични незаразни болести  РЗИ гр.Ловеч, с партньорството на училищни ръководства и БЧК ще проведе здравно-образователна кампания «Алкохолът не е за деца» за отбелязване месеца на трезвеносттаот 3 до 28 февруари в училища в Ловешка област. Целта на кампанията е  информираност относно здравния риск от употребата на  алкохол върху подрастващите и предотвратяване  употребата му  сред учениците, развитие на компетентност и нагласи за отговорно поведение и  здравословен начин на живот .


В кампанията са включени  интерактивни занимания и групова работаразрешаване на казусиКак ще постъпиш“ и игрови ситуацииСтарт в живота без алкохолсъс сформирани групи от ученици основен  курс 12-13 години /6-7кл./ от ОУ“П.Пипков“, ОУ“Д.Димов“, ОУ“Св.Св.Кирил и Методийгр.Ловеч.


Презентационен картинен материал на тема „10 истини за алкохола които не знаеш“ с дискусияБъди внимателен с алкохола, помисли за последствията  с ученици на възраст 14-15 г. /8-9 кл./ от 2 СУ гр.Ловеч – СУ „Кл. Охридски“, СУ „Тодор Кирков“,  3 ПГ в гр. ЛовечПрофесионална природоматематическа гимназия, Професионална гимназия по икономика търговния и услуги, Професионална гимназия по ветеринарна медицина, гр.Тетевен – ПГССД, гр. Луковит – ПГСЕУ.


Ще се проведе обучителен модул с доброволци БМЧК по подхода  връстници обучават връстници на темаАз мога без алкохол. Можеш и ти“ и изработване на графичен символ свързан с темата злоупотреба с алкохол.                                                     


За периода 20.01.2020 – 26.01.2020 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:


        


             Капкови инфекции:


·                 Скарлатина 5 сл.гр. Ловеч 4 сл. : 10г. ОУ „Хр. Никифоров“, 3 г. ДГ“Зора“, 2 деца на 3 г. от ДГ „Радост“; за гр. Луковит  1 сл. – 4 г. ДГ „Слънце“


·                 Туберкулоза 1 сл. за с. Бежаново 41 г. мъж, безработен


·                 Варицела 5 сл.  3 сл. за гр. Ловеч: ДЯ №5, ПМГ и 1 дете неорганизирано; гр. Троян 1 сл. 4 г. ДГ „Синчец“ и гр. Априлци 1 сл. 11 г. СУ „В. Левски“ в гр. Севлиево             Регистриран е  1 сл. на Лаймска борелиоза 1 сл. за с. Скандалото          През последната  седмица  заболяемостта от ОРЗ за гр. Ловеч е висока и значително нарастнала в сравнение с предходната седмица. Регистрираната заболяемост е  240,52 на 10 хиляди, при 95,59 за предходната седмица, което е високо ниво на разпространение на инфекцията. Очакванията са за нарастване.


В останалите общини от областта е регистрирана следната заболяемост от ОРЗ:


Общ. Априлци 100, 83 на 10 хиляди; общ. Ябланица 54,15 на 10 хиляди; общ. Троян 50,10 на 10 хиляди; общ. Тетевен 12,45 на 10 хиляди.


От 27. януари е обявена епидемия в община Луковит с регистрирана заболяемост 317 на 10 хил. население.


Продължава ежедневното наблюдение в общ. Ловеч и седмично в останалите общини, в които заболяемостта през изминалата седмица е ниска.Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com