Информационен бюлетин РЗИ Ловеч

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н


РЗИ Ловеч


                                                   


            За периода 05.08.2019г. 09.08.2019г. здравните инспектори при РЗИ Ловеч извършиха проверки на 36 обекта с обществено предназначение: 6 места за настаняване, 1 читалище, 5 фризьорски салона, 1 обществена тоалетна, 1 транспортно средство със специално предназначение – превоз на тленни останки, 4 гробищни парка, 13 плувни басейна и 5 хотела в гр. Ловеч,  с. Торос, с. Дъбен, с. Ъглен, с. Пещерна, с. Велчево, гр. Априлци, с. Горан, с. Слатина и с. Умаревци.        


             Издадени са предписания на управителя на хотел в гр. Априлци за извършване на ремонтни дейности и на кмета на с. Горан за почистване на гробищния парк от растителност.


            През периода 01 юни – 09 август 2019г. са извършени 97 проверки на 8 закрити и 75 открити плувни басейна, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ-Ловеч на територията на Ловешка област.


            От проверките се установи, че са спазени изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка” по отношение на:


          поддържането на чистотата в обектите и прилежащите територии;


          място и начин на дезинфекция на водата в плувните басейни;


          изправни канализационни системи;


          добро хигиенно състояние на санитарно-битовите помещения към обектите;


      режими и методи на почистване, измиване и дезинфекция на стените и дъното на басейните;


        редовно водене на дневник за ежедневно отчитане на количеството на остатъчния хлор в басейните и резултати по показателите Ешерихия коли и микробно число;


          осигуряване на медицинско обслужване и спасител.


В хода на проверките са изследвани 106 бр.проби от водата в тях, които съответстват на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.


През изтеклата седмица е извършена проверка в лечебно заведение за извънболнична помощ в гр. Ловеч във връзка със заявена промяна в екипа осъществяващ дейността по Програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими от опиоиди. При проверката е установено съответствие с изискванията на Наредба 24/2004г. – медицински стандарт по психиатрия и на Наредба №2/2012г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди.


         Извършена е и проверка от комисия в „Медицински център – Ловеч“ ЕООД гр. Ловеч, относно спазване на здравните изисквания и утвърдения медицински стандарт по нефрология, във връзка с постъпило заявление за промяна в обстоятелствата по регистрация.


В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  98 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвано е едно експертно решение пред НЕЛК.  Обжалвани чрез РКМЕ до ТЕЛК са 3 болнични листа. Изпратени са 59 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето. Проверени и заверени от лекар-експерт са 27 броя експертни решения.


За периода 05.08.2019 – 11.08.2019 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:       


 Чревни инфекции:


·   Хепатит А 1сл. за с. Горан – 14 г. без рискови контактни;


·     Ентероколит 1 сл. за гр. Тетевен 2 г. неорганизирано.   


Регистриран е 1 сл. на  Лаймска борелиоза за гр. Ловеч.          През последната  седмица  заболяемостта от ОРЗ за гр. Ловеч е 12,18 на 10 хиляди, при 18, 28 за предходната седмица.  Средната заболяемост за страната е 22,82  на 10 хиляди.От 1 до 7 август 2019 г. под мотото „Подкрепете родителите. Направете кърменето възможно“ за пореден път у нас се чества Световната седмица на кърменето. Инициативата се провежда с подкрепата на УНИЦЕФ, Световната здравна организация и обхваща повече от 120 страни по света. Световната седмица на кърменето е акцията с най-голям размах на движението за кърмене и се празнува от 1992г. до днес.Обединява усилията на различни групи и институции да работят за по-доброто здраве и качество на живот на човека.


            Кърмата е най – пълноценната храна за бебето, защото съдържа точното количество белтъчини, захари, мазнини, витамини, микроелементи и вода, от които се нуждае детето. Децата, които са били на  кърмене през първите 6 месеца от раждането, много по-рядко боледуват, страдат от болести на дихателната и храносмилателната система, много по-рядко се развиват инфекции на дихателните пътища, пневмонии и алергии.


            С повишаване степента на изключителното кърмене се оказва положителен резултат по отношение на общественото здраве, превенцията на хроничните незаразни болести и има безспорни ползи, както за бебето, така и за майката. Хормоните, които се отделят по време на кърмене имат положително въздействие върху емоционалното състояние на майката. Подобряват метаболизма и предпазват от развитие на някои онкологични заболявания – на гърдата и яйчниците.


            В Световната седмица на кърменето РЗИ Ловеч организира здравна кампания, която има за цел да фокусира общественото внимание и да подкрепи процеса на кърмене сред обществото като ключов фактор за човешкото здраве и развитие.


            В гинекологичните кабинети в град Ловеч и АГ отделения на МБАЛ в градовете Ловеч, Троян, Луковит бяха предоставени 195 здравно-образователни материали – „Препоръки за здравословно хранене преди и по време на бременност“, Кърмата-незаменимата храна“,“ За вас бъдещи майки“, „Тютюнопушене и бременност“ с цел популяризиране процеса на кърмене сред по-голям брой настоящи и бъдещи майки като най-добрия начин за оптимален растеж и развитие на детето.


            Кърменето е естествен процес, който подпомага и интелектуалното развитие на детето и допринася за изграждане на здрава емоционална  връзка между майката и бебето, което е предпоставка за добро психично здраве в детска и зряла възраст.


Подкрепяйки родителите и кърмещата майка, помагаме на нашите деца да растат по-здрави и силни.
Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com