Информационен бюлетин на РЗИ – Ловеч за периода 01 – 07 август 2020 година

Към 16 часа на 07 август на територията на област Ловеч диагностицираните случаи от COVID-19 са 41, активните 13, излекуваните 26, починалите 2.


     Извършени са 4 епидемиологични проучвания на доказани и съобщени положителни лица за COVID-19, връчени са: 1 брой предписание за задължителна домашна изолация; 1 брой предписание за задължителна изолация и/или болнично лечение; 5 броя за задължителна изолация в домашни условия и 3 предписания за поставяне под 14 дневна карантина като контактни на положително лице;


Издадена е 1 заповед за отмяна на задължителна изолация в домашни условия при получен отрицателен резултат.


Извършено е пробонабиране на:


– 54 (петдесет и четири) броя проби от контактни на доказани положителни за COVID-19 лица по методика PCR; доказан 1 (един) положителен.


 – 5 броя проби от лица (преболедували), след домашна изолация. Получени 2 отрицателни резултат от PCR тестовете;


   Прицелна група от детските заведения – детски ясли и детски градини от  община Луковит – общо 114 броя проби бързи тестове.  Няма доказани положителни лица сред изследваните;


– От лечебни заведения за болнична помощ са внесени за изследвания 10 броя проби от хоспитализирани пациенти със симптоматика, оплаквания или с диагноза вирусна пневмония. Пробите са изследвани по методика PCR, доказан 1 положителен резултат за COVID-19 при лице, хоспитализирано за лечение в СБАЛББ Троян и 1 в Инфекциозно отделение на МБАЛ Ловеч.Държавен здравен контрол


Извършени са 50 насочени проверки на обекти с обществено предназначение във връзка със спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: гр.Априлци, с.Велчево, с.Галата, с.Рибарица, с.Дебнево, с.Калейца, с.Тодоричене, гр.Луковит, гр.Ябланица, с.Брестница и с.Добревци.


През периода бяха извършени проверки по жалби: в обект Т-Маркет гр. Ловеч; Супермаркет „Интер“ гр. Луковит; Супермаркет „Лидл“ гр. Луковит; Супермаркет „Т Маркет“ гр. Луковит и 9 обекта на територията на с. Галата: кафе-аперитив „Чакалнята“ – „Енджъл“ ЕООД, кафе-аперитив – „Зари 2120“ ЕООД, кафе-аперитив – ЕТ „Стефан Симов-Лилия“, кафе-аперитив – ЕТ „Митко-Людмила Момчилова“, смесен магазин – кафе-аперитив – ЕТ „Цветелина Ликьова“, кафе-аперитив „Еврофутбол“ – ЕТ „Севин Боранов“, хранителен магазин – „Добревски -1“ ООД, кафе-аперитив – “Енджъл 93“ ЕООД, хранителен магазин – ЕТ“Огимекс – Галина Босолова“.


В проверените обекти не са констатирани нарушения на противоепидемичните мерки. При проверка на личната здравна документация се констатира, че 2 души от персонала в супермаркет „Т Маркет“ гр.Луковит представят за проверка нередовно заверени лични здравни книжки. За констатираното нарушение на здравните изисквания се съставиха на място два акта за установено административно нарушение от физически лица.
Информация във връзка със съобщения случай за епидемичен взрив в с.Рибарица


След извършените епидемиологични проучвания, насочени проверки и изследвания в почивна база на Министерство на отбраната с. Рибарица, община Тетевен се установи, че най-вероятно се касае за взрив от Остра вирусна чревна инфекция, засегнал няколко приятелски семейства.  Настанените почиващи в базата към този момент са били 161 човека, от които около 40 деца и 120 възрастни, оплаквания са имали 10 от тях (7 деца и 3 възрастни). За всички летовници се приготвя и консумират едно и също меню. Няма други лица с оплаквания.


          Отрицателни са резултатите за носителство на патогенни микроорганизми сред кухненския персонал; изследваните проби на питейни води по физикохимични и микробиологични показатели съответстват на изискванията по Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.


          Не се установиха патогенни и условно-патогенни микроорганизми от повърхности в кухнята на механа “Вежен“, от микробиологични изследвания в готвени ястия  и от микробиологично изпитване на суровини и продукти.


         Клиниката, която са проявили регистрираните във връзка със случая пациенти, съответства до голяма степен на поставената от филиала на спешна медицинска помощ Тетевен предварителна диагноза – Вирусна чревна инфекция.


           Отрицателните проби от микробиологичните изследвания на персонал на механата към хотела, питейни води, води от басейна, както и от суровини, приготвена храна и смивове от контактни повърхности, при които не се изолираха патогенни причинители подкрепят тезата на междуведомствената комисия, че не се касае за взрив от хранително заболяване.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com