Изработен е проектът за преустройство и реконструкция на Покрития мост в Ловеч Изборът на визията за преустройството и реконструкцията на Покрит мост Ловеч премина през четири бурни обществени обсъждания и един обществен форум, пише на сайта си Община Ловеч.

IMG_1670На извънредната си сесия, проведена на 07.09.2015г., Общински съвет Ловеч  взе решение за  налагане на забрана за промяна на визията на Покрития мост и възложи на Кмета на Общината да внесе за одобряване в Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“  инвестиционен проект в който се запазва дървената обшивка и всички фасадни елементи на северната и южната фасади, при спазване на условията на заданието за проектиране.
Инвестиционният проект за преустройството и реконструкцията на покрития мост е съобразен с изискванията на заданието за проектиране, одобреното от Министерство на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство, съгласуването на проекта от МК  със становище от 14.08.2015г., и най-вече с мнението на жителите на Ловеч, изразено на обществените обсъждания, обществения форум и в интернет пространството.
В одобреното от Главния архитект на Ловеч, проектно решение се предвижда:
– основна реконструкция на подхода към моста от ул. “Търговска”, като съществуващата пешеходна рампа е заменена със стъпала;
– чрез нови пешеходни рампи и подемници е осигурена достъпна среда при двата подхода към моста;
– консервация на дъсчената фасада на моста, както и ремонт на съществуващата външна дървена дограма;
– зад съществуващите прозорци по фасадите от вътрешната страна се монтира нова дървена дограма със стъклопакет;
– входните врати от двете страни се подменят – дървена дограма със стъклопакет;
– топлоизолацията по фасадните стени  е осигурена от вътрешната им страна с предстенна обшивка от гипскартон и минерална вата;
– над стоманобетонната плоча на помещенията е предвидена топлоизолация от каменна вата 12 см.;
– съществуващата дъсчена обшивка на покрива се демонтира и се поставя топлоизолация от минерална вата между ребрата, след което се монтира нова дъсчена обшивка;
– съществуващата подова настилка се демонтира, поставя се топлоизолация с 8 см. XPS и се полага настилка от термично обработени гранитни плочи в два цвята;
– нови витрини и врати на всички помещения –дървена дограма със стъклопакет;
– ажурни ролетни решетки пред витрините и пред двата еркера в средната част на моста;
– опънат таван от текстилен микрофибър с принт между стоманобетонните греди в средната част на тавана.

За решаване на отоплението, охлаждането и меренето на енергопотреблението и коректното топлинно счетоводство е разработена централна климатична система с надеждна работа на отопление до -25оС. На двата входа над централно отваряемите врати се предвиждат въздушни завеси за монтаж в окачен таван , които да служат за въздушна бариера и редуцират топлинните загуби и течения в покритата пешеходна улица. Обектът отговаря на клас на енегопотребление В.
Проектното решение в максимална степен изпълнява решението на Общински съвет Ловеч, желанието на гражданите на Ловеч и е избрано в резултат на максимално отчитане на препоръките на Министерство на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство.
С реализацията на инвестиционния проект ще се постигне цялостната рехабилитация на дървената обшивка и външния вид на моста, ще се подобрят енергийните характеристики на обекта  и условията за работа и пребиваване на Покрития мост в гр.Ловеч.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com