Изготвено е предложението за областна здравна карта на област Ловеч Изготвено е окончателното предложение за Областна здравна карта на област Ловеч, съобщиха от Областна администрация - Ловеч.

IMGP7828На 23 ноември в Областна администрация след поредица от заседания комисията, назначена от министъра на здравеопазването, финализира и прие проекта, който се представя за одобрение на националната комисия за изготвяне на Национална здравна карта.
На заседанието се направи оценка на спешната медицинска помощ в област Ловеч, която показва сходни с тези за страната проблеми, които произтичат от недостатъчната кадрова обезпеченост, най-вече с лекари, значителното текучество на персонал и недостатъчното ниво на квалификацията на специалистите като цяло. По време на заседанието бе прието предложението на община Априлци за разкриване на филиал на ЦСМП, който да обслужва населението на общината.
Комисията разгледа потребностите от лекари в първична извънболнична медицинска помощ и по дентална медицина. Бяха отчетени редица фактори, в това число и традиционният пациентопоток и взаимовръзки между населените места, като бе подчертано, че по-голяма част от лекарските/деталните практики се намират в общинските центрове, което затруднява обслужването на населението от малките населени места. След изготвения анализ комисията определи потребности в първичната медицинска помощ от 100 лекари по обща медицина (средно 1335 души на един общопрактикуващ лекар) и 134 лекари по дентална медицина (средно 996 души на един стоматолог). Броят на лекарите е увеличен с 9 (10%), а броят на стоматолозите – със 17 (15%).
На заседанието бе направена оценка на потребностите от лекари, стоматолози и специалисти по здравни грижи в специализираната извънболнична медицинска помощ и по дентална медицина. Определянето на необходимия брой лекари – специалисти в извънболничната помощ е на база отчетени амбулаторни прегледи в РЗОК – Ловеч по отделните специалности, а за лекарите по параклинични специалности – на база обема на извършената медико-диагностична дейност през последните три години (2012г., 2013г. и 2014г.). Полученият брой специалисти по параклиничните специалности, е подложен на аналитична корекция предвид резултата от нереално висок брой лекари на база брой изследвания.  Взети са предвид търсенето и предлагането на съответните медицински услуги при условията на наличните транспортни комуникации, разпокъсаност и отдалеченост на населените места, социалната, демографската и здравната характеристика на населението. Комисията отчете и обстоятелството, че значителен процент (56%) на работещите в специализираната извънболнична медицинска помощ са на договор и в болнична помощ, като при тях продължителността на работния ден е по-малка от 8 ч. – средно 4 ч. В тази връзка, комисията определи потребност от 182 лекари-специалисти. Лекарите по дентална медицина в лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ остават трима.
На заседанието бе определена потребност от 205 специалисти по здравни грижи, от тях 154 медицински сестри, 12 акушерки, 8 рехабилитатори, 26 клинични лаборанти и 5 рентгенови лаборанти.
Областната комисия се обедини около становището, че функциониращата система от болнични лечебни заведения и наличните в тях легла в област Ловеч, към настоящия момент е в състояние да отговори на потребностите на населението от болнична помощ, с изключение на леглата за интензивно лечение и дългосрочни грижи, както и леглата с трето ниво на компетентност като цяло.
Проектът на областната комисия за Областна здравна карта на област Ловеч бе подписан от областния управител Ирина Митева и представителите на РЗИ, РЗОК, Регионалната колегия на БЛС, Регионалната колегия на Българския зъболекарски съюз – Ловеч, Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, представителните организации за защита правата на пациентите и представителите на общините от област Ловеч.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com