Известни са резултатите от проверката на 28 народни читалища в селищата на Община Ловеч Известни са резултатите от проверката на 28 народни читалища в селищата на Община Ловеч, която бе в изпълнение на решение на Общинския съвет

Община Ловеч е сключила договори за безвъзмездно право на ползване върху недвижимите имоти, публична общинска собственост, с Народните читалища. Според констативен протокол от 03.02.2016 година, не са открити нарушения. Повечето читалища не са преотстъпили имота за съвместно ползване на трети лица. Договори за наеми има в 9 села – Казачево, Къкрина, Чавдарци, Александрово (за Младежки дом), Дойренци, Слатина, Гостиня, Скобелево и Славяни. Най-високи са наемните цени в Дойренци, където е отдадено помещение на „Мобилтел“ ЕАД срещу месечна сума от 320 лв. без ДДС за 10 години, и още едно помещение за 300 лв. В село Слатина  е отдадено помещение на фирмата „Дидо-Делян Иванов“ ЕООД за 200 лева месечен наем. В останалите села наемите са под 50 лв. на месец. Месечните приходи по сключените договори се получават по банковите сметки на съответните читалища, констатира проверката.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com