Избрани са новите обществени съвети в селата от Община Ловеч, където има кметски наместници Избрани са новите обществени съвети в селата от Община Ловеч, където има кметски наместници – това са 11 села

Със заповед на кмета на Община Ловеч  от днес, 26 януари 2016 г., е наредено  да се приведат в изпълнение Решенията, приети на проведените общи събрания на населението в населените места на Община Ловеч по Заповед № 1857/23.12.2015 г.
Следват решенията:
1. Решение на общото събрание на населението на с. Тепава, съгласно Протокол  от 11.01.2016 г.:    Избира обществен съвет за с. Тепава, община Ловеч със следния състав: Силвия Стефанова Нейкова, Маргарита Генова Мишева, Събчо Димов Събев.
2. Решение на общото събрание на населението на с. Деветаки, съгласно Протокол  от 11.01.2016 г.:    Избира обществен съвет за с. Деветаки, община Ловеч със следния състав: Славейко Тодоров  Иванов, Ангел Атанасов Ангелов, Гено Вълев Генов.
3. Решение на общото събрание на населението на с. Стефаново, съгласно Протокол  от 12.01.2016 г.: Избира обществен съвет за с. Стефаново, община Ловеч със следния състав:  Кольо Денчев Колев, Тинка Петрова Гацова, Мирослав Илиев Дундев.
4. Решение на общото събрание на населението на с. Дъбрава, съгласно Протокол  от 12.01.2016 г.:    Избира обществен съвет за с. Дъбрава, община Ловеч със следния състав: Матей Илчев Павлов, Петър Маринов Баев, Иванка Добрева Тодорова.
5. Решение на общото събрание на населението на с. Изворче, съгласно Протокол  от 13.01.2016 г.:    Избира обществен съвет за с. Изворче, община Ловеч със следния състав: Цвятко Митев Панов, Игнат Георгиев Игнев, Боян Петков Стоянов.
6. Решение на общото събрание на населението на с. Соколово, съгласно Протокол  от 13.01.2016 г.: Избира обществен съвет за с. Соколово, община Ловеч със следния състав: Йонка Иванова Велева, Василка Лазарова Христова, Костадин Любенов Генов.
7. Решение на общото събрание на населението на с. Брестово, съгласно Протокол  от 14.01.2016 г.:    Избира обществен съвет за с. Брестово, община Ловеч със следния състав: Радка Вълчева Найденова, Павлин Петров Георгиев, Янка Иванова Вълкова.
8. Решение на общото събрание на населението на с. Прелом, съгласно Протокол  от 14.01.2016 г.:    Избира обществен съвет за с. Прелом, община Ловеч със следния състав: Владимир Стойчев Патарински, Милен Николаев Ботев, Станка Атанасова Стоянова.
9. Решение на общото събрание на населението на с. Лешница, съгласно Протокол  от 15.01.2016 г.:    Избира обществен съвет за с. Лешница, община Ловеч със следния състав: Милен Василев Димитров, Дамян Неделчев Дамянов, Пенка Петрова Василева.
10. Решение на общото събрание на населението на с. Сливек, съгласно Протокол  от 15.01.2016 г.:    Избира обществен съвет за с. Сливек, община Ловеч със следния състав: Велислав Петков Бочевски, Тодор Кунчев Трифонов, Иво Димитров Чехларов.
11. Решение на общото събрание на населението на с. Гостиня, съгласно Протокол  от 18.01.2016 г.:    Избира обществен съвет за с. Гостиня, община Ловеч със следния състав: Павел Петров Цонев, Петър Денчев Марков, Иван Денчев Иванов.
Настоящата заповед  да се публикува  на интернет страницата на Община Ловеч, на таблото за обяви в ЦУИГ за информиране на гражданите и да се изпрати до Председателя на Общински съвет – Ловеч.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Тони Паричев – директор на дирекция АПИО.
Копие от настоящата заповед  да се изпрати на кметските наместници на населените  места на територията на Община Ловеч за сведение и изпълнение.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com