Избирателите, болни от COVID-19, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия

Във връзка с насрочените на 02.10.2022 г. избори за народни представители, избиратели, болни от COVID-19 или контактни,  поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето към датата на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, образувана по реда на Решение № 1399-НС от 8 септември 2022 г.


Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, подават заявление (Приложение № 67-НС от изборните книжа)  за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 26.09.2022 г. до изборния ден включително:


– саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;


– заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на Община Ловеч –www.lovech.bg, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на телефонен номер 068 688 282.Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com