Заседава Областният съвет за намаляване на риска от бедствия

Заседание на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия проведе областният управител Ваня Събчева, председател на Съвета. Дневният ред предвиждаше разясняване на указанията за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия, които представи старши инспектор Радомир Радев от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и създаване на организация за разработване на Областен план за защита при бедствия.Указания  за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия се дават  от  Съвета  за  намаляване  на  риска  от  бедствия  към  Министерския съвет на Република България. Те са в подкрепа на областните  и  общинските  съвети  и  съставните  части  на  единната  спасителна  система, поясни Събчева. По думите й за правилното функциониране на системата за защита при бедствия е необходимо постигането на добра координация и разпределение на отговорностите по изпълнението на дейностите свързани с превенцията,  готовността,  реагирането  и  възстановяването  при  бедствия.Плановете за защита при бедствия трябва да са в съответствие с Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ). При разработването им следва да се надгражда и подобрява съществуващото състояние на защита на населението  при  бедствия  и да добавят  подход  за  намаляване  на  риска,  свързан  с  опасностите, като е важно да се координират ангажиментите на всеки от нас, подчерта още областният управител.Приоритет при разработването на Областния план за защита при бедствия е опазването живота и здравето на хората, затова е необходимо и да се предвидят правилно опасностите за областта и общините, нивата на тези опасности, какви биха били социалните  и инфраструктурни последствия, нивата на превенция и възстановяване, коя от опасностите е с най-висок риск. Специално място има за превенцията и това какво трябва да се направи, за да е подготвено и обучено населението за действия при кризи и бедствия, подчерта старши инспектор Радев при представяне на указанията и обсъждане на организацията за разработване на плановете.


В заседанието на Съвета участва и зам.-областният управител Илиян Тодоров.

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com