Започна работата по изготвяне на областната аптечна карта

Областната комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването за разработване на областна аптечна карта, проведе днес първото си заседание. Неин председател е областният управител, членове са директорите на Регионалната здравна инспекция, Районната здравноосигурителна каса, представители на регионалната фармацевтична колегия, регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, на сдружението за развитие на българското здравеопазване и на общините.


На заседанието днес бяха изяснени ангажиментите на всички заети с изготвянето на документа. Според методиката за изработването на областната аптечна карта тя трябва да съдържа систематизирана и обобщена информация за демографската структура, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки, броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение на населението на територията на областта.


До края на септември в РЗИ трябва да бъде подадена информацията от съсловните организации и общините, а в първите дни на октомври ще се проведе следващо заседание на комисията.


Областната аптечна карта трябва да бъде изготвена до края на октомври и да бъде представена на министъра на здравеопазването заедно със становище за необходимия минимален брой аптеки по видове дейности, минималния брой работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, определени съобразно потребностите на населението в областта.


На днешното заседание стана ясно, че основният проблем пред аптеките е кадровият.

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com