Започна активният строителен сезон в гр. Троян

Строителството на обект „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух”, гр. Троян – І етап от ОК 120 до ОК 151” започна на 20.03.2019 г.  от „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. Кърджали. Предвидено е Изграждане и реконструкция на уличната канализация по ул. „Хан Аспарух” – І етап от ОТ 151 до ОТ 120  с обща дължина 285 метра. Към момента са изпълнени 220 м от канализацията с полипропиленови тръби Ø 400. Изпълнени са 4 броя ревизионни шахти и 12 бр. дворищни ревизионни шахти. Очаква се обектът да бъде завършен до края на месец юни 2019 г., като стойността на строително монтажните работи по договор е 147 723,97 лв.


Проведена е обществена поръчка по Закона за обществени поръчки „Ремонт и поддръжка на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2019 г. по две обособени позиции: Обособена позиция №1 Текущ ремонт на общински път с. Добродан-с. Врабево;  Текущ ремонт на общински път за  м. Миленча и м. Стругът, с. Ч. Осъм; Текущ ремонт на общински път в с. Орешак; Текущ ремонт на общински път в с. Калейца; Ремонт съоръжения по общинска пътна мрежа във връзка с експлоатация при зимни условия. Обособена позиция №2 Ремонт на участък от общински път с. Ломец във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия;  Ремонт на участък от общински път с. Гумощник във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия; Ремонт и укрепване на участък от общински път с. Бели Осъм – с. Чифлик във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия; Текущ ремонт на общински път мах. Цоневска, Дрянското; Текущ ремонт на общински път с. Терзийско; Текущ ремонт на общински път с. Белиш; Текущ ремонт за подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия.“ С Решение №466/03.05.2019 г. на кмета на община Троян са определени изпълнители. Тече срокът за обжалване на Решението. След 20.05.2019 г. в едномесечен срок ще се сключат договори за строителство и изпълнение на строително-ремонтните работи.


Проведена е обществена поръчка по Закона за обществени поръчки за Ремонт /изкърпване и преасфалтиране/ на улична мрежа в селата от община Троян и с Решение от 13.05.2019 г. на кмета на община Троян са определени изпълнители. Тече срокът за обжалване на Решението. След 31.05.2019 г. в едномесечен срок ще се сключват договори за строителство и изпълнение на строително-ремонтните работи.


Проведена е обществена поръчка по Закона за обществени поръчки за Ремонт на тротоари и вертикална планировка в гр. Троян през 2019 г. и с Решение от №394/10.04.2019 г. на кмета на община Троян са определени изпълнители. Тече срокът за обжалване на Решението. След 10.05.2019 г. в едномесечен срок ще се сключват договори за строителство и изпълнение на строително-ремонтните работи.


Строителството на обект ЕТАП 1.2 – Изграждане на ограждаща дига на клетки 1 и 2 от км 0+000 до км 0+300 и от км 0+480 до км 0+600 на Депо за неопасни отпадъци гр. Троян и гр. Априлици започна на 18.04.2019 г. от „Транспортно строителство и възстановяване“ ДП, с които Община Троян има сключен договор. Към момента са изпълнени 120 м от ограждащата дига с височина 85 см и широчина в основата 20 м. Продължава работата на обекта, като годишната задача е изпълнение на цялата дига с дължина 420 м и височина около 1,60 м. Годишната задача за 2019 г. е в размер на 250 000 лв.

Сподели
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com