Започнаха проверки за неправомерно поставени преместваеми обекти и незаконно строителство пред заведенията за хранене Със заповед на кмета работна група от общината осъществява административен контрол по устройство на територията и строителството за неправомерно поставени преместваеми обекти в Ловеч, за нерегламентирано покриване на търговски площи за сервиране на открито и за извършено незаконно строителство пред заведенията за обществено хранене.

Проверките започнаха на 30 ноември и ще продължат до 11 декември.
Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) служителите за контрол по строителството в администрацията имат право на свободен достъп до строежите, до сградите и съоръженията по време на тяхното ползване, както и да изискват всички необходими за проверките документи, писмени справки и обяснения. При неосигуряване на достъп до обектите и непредставяне на поисканите документи и справки на ползвателите (собствениците) ще бъде потърсена административнонаказателна отговорност съгласно ЗУТ – глоба от 1000 до 5000 лв.
При констатиране на незаконно строителство, неправомерно поставени преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павалиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане на длъжностите лица е наредено да съставят констативни актове, с които да започне административно производство по реда на ЗУТ за издаване на заповеди за премахване на констатираните незаконни строежи и на неправомерно поставените преместваеми обекти.
До момента са проверени заведения и търговски обекти в централната градска част, в ж. к. „Младост“, кварталите Гозница и Вароша. Не са съставени констативни актове, изискано е да бъдат предоставени строителни книжа.
Заповедта на кмета е на основание Закона за устройство на територията във връзка с Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Ловеч.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com